18.03.2019

Ruszył konkurs programu LIDER


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło nabór wniosków w 10 edycji konkursu programu LIDER. Wnioski można składać do 18 marca 2019 r.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln zł.

Program adresowany jest do osób, które: 

  • są doktorantami lub nauczycielami akademickimi i nie posiadają stopnia doktora,
  • posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat i są zatrudnione w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (np. na Uczelni). O środki finansowe nie mogą ubiegać się wnioskodawcy, którzy w dacie złożenia wniosku posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego,
  • są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
  • dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
  • pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
  • posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej.


Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.

Wypełniony elektronicznie wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać w systemie informatycznym do godz. 16.15 w dniu zamknięcia naboru.

Obsługą konkursu LIDER w AGH zajmuje się Dział Obsługi Programów Krajowych Centrum Obsługi Projektów (COP). Osobą odpowiedzialną za konkurs jest Barbara Syposz-Łuczak (tel.: 12 617 32-59, e-mail: bsluczak@agh.edu.pl).

Dokumenty programu LIDER (regulamin konkursu wraz z załącznikami)

Szczegółowe informacje