08.03.2020

Program dla studentek #Inżynierki4-0


Studentki studiów inżynierskich I lub II stopnia mogą wziąć udział w rekrutacji do programu #Inżynierki4-0, dzięki któremu zdobędą wiedzę oraz możliwość uczestnictwa w konkursie o staż w firmie Siemens. Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 8 marca 2020 r.

Program zakłada zwiększanie kompetencji cyfrowych młodych kobiet w obszarze Industry 4.0. Jest skierowany do studentek polskich uczelni technicznych, które planują związać swoją przyszłość z zawodem inżyniera. Spośród zgłoszonych kandydatek organizatorzy zakwalifikują do programu 30 najlepszych studentek, na które czekają warsztaty prowadzone przez członków Zarządu Siemens oraz ekspertów firm partnerskich z zakresu technologii przemysłowej. Tematyka zajęć obejmować będzie zarówno wiedzę specjalistyczną z zakresu Industry 4.0, jak i dziedziny związane z rozwojem osobistym na rynku pracy.

Udział w programie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje i rejestracja