20.07.2020

Nagrody Miasta Krakowa 2020


Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs na „Nagrody Miasta Krakowa 2020”. Nabór wniosków trwa do 20 lipca br.

Laureaci zostaną uhonorowani za konkretne osiągnięcia lub całokształt dokonań w kategoriach obejmujących następujące dziedziny:

  • kultura i sztuka – w zakresie twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, plastycznej i filmowej oraz w dziedzinie działalności kulturalnej w Krakowie, a także w zakresie upowszechnienia kultury Krakowa w kraju i za granicą;
  • nauka i technika – w zakresie prac naukowo-badawczych, edytorskich, projektowych, konserwatorskich, nowych rozwiązań procesów technologicznych oraz za osiągnięcia dotyczące organizacji i zarządzania;
  • sport – za wybitne osiągnięcia w zawodach rangi mistrzostw Europy, świata, olimpiady, za ustanowienie rekordów oraz znaczące osiągnięcia w zakresie rozwoju, upowszechnienia i propagowania kultury fizycznej i sportu na terenie Krakowa;
  • za prace dyplomowe – wyróżnienia dla absolwentów krakowskich wyższych uczelni za szczególnie wartościowe prace.


W konkursie preferowane będą osiągnięcia mające pośredni lub bezpośredni związek z Krakowem poprzez osobę kandydata, miejsce wyczynu lub powstania pracy oraz tematykę. W przypadku prac dyplomowych nagrody będą przyznane za prace powstałe w Krakowie, dotyczące Krakowa, obronione w 2019 r.

Wnioski wyłącznie na urzędowych formularzach wraz z kompletem dokumentów należy składać do pojemnika na korespondencję w UMK (holu Magistratu) lub w Kancelarii Magistratu ( pl. Wszystkich Świętych 3-4, okienko nr 5).

W przypadku prac dyplomowych wymagany jest egzemplarz pracy wraz z krótkim streszczeniem (maks. 1 strona A-4).

Formularze wniosków o nagrody