26.03.2021

KOKOS, czyli wyzwanie dla młodych konstruktorów


Do 26 marca 2021 r. trwa nabór zgłoszeń do V edycji ogólnopolskiego Konkursu Konstrukcji Studenckich „KOKOS”. Do udziału zaproszeni są studenci, którzy mogą pochwalić się indywidualnymi lub zespołowymi osiągnięciami w tworzeniu urządzeń mechanicznych.

Konkursowi podlegają konstrukcje, czyli działające prototypy urządzeń́, kwalifikujące się do następujących kategorii:

  • Vehicle – wszelkie pojazdy lądowe, statki wodne i powietrzne oraz ich kombinacje;
  • Smart robots – roboty bez względu na rodzaj;
  • Life upgrade – konstrukcje, które przyczyniają się do ułatwienia codziennego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami lub osób starszych, a także posiadają zastosowanie w medycynie lub przemyśle farmaceutycznym;
  • Ecology – prototypy urządzeń korzystnie wpływające na środowisko, wykorzystujące np. nowoczesne rozwiązania odnawialnych źródeł energii lub ekologiczne paliwa;
  • Joker – konstrukcje nietypowe i trudne do sklasyfikowania;
  • Railway (kategoria specjalna) –projekty i koncepcje mogące wpłynąć na usprawnienie kolei, poprawić jakość infrastruktury czy komfort podróży.


Celem organizatorów – Niezależnego Zrzeszenia Studentów – jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej utalentowanych konstruktorów oraz pomoc w komercjalizacji ich projektów i pozyskaniu inwestorów. Dodatkowo konkurs wspiera merytorycznie młodych projektantów i wynalazców poprzez realizację wydarzeń towarzyszących – certyfikowanych szkoleń i warsztatów z zakresu sztuki autoprezentacji, kompetencji miękkich czy strategii biznesowych.

Finał konkursu odbędzie się w dniach 23–25 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja