12.05.2020

VI konferencja „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł”


W dniach 12-13 maja 2020 r. w formie on-line odbędzie się VI konferencja „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł”. 

Wydarzenie skierowane jest do młodych pracowników nauki, doktorantów, przedstawicieli start-upów i studentów, którzy mogą przedstawić swoje referaty dotyczące innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych, społecznych, organizacyjnych, marketingowych i środowiskowych.

Obszary tematyczne:

  • społeczna odpowiedzialność uczelni,
  • nowe technologie informatyczne (ICT),
  • energetyka,
  • mechanika, mechatronika i nanotechnologie,
  • gospodarka surowcami mineralnymi,
  • ochrona środowiska,
  • ekonomia i zarządzanie. 


Zakres tematyczny pozwoli wspierać interdyscyplinarność i wymianę wiedzy oraz doświadczeń z różnych obszarów badawczych. W wielu dokumentach unijnych i krajowych podkreśla się konieczność tworzenia gospodarki bazującej na wiedzy poprzez zwiększanie potencjału naukowego, mobilności kadr naukowych oraz komercjalizacji wynalazków i innowacji. Dlatego celem konferencji jest promocja rozwiązań innowacyjnych, tworzonych w znacznym stopniu przez młodych pracowników nauki, doktorantów i studentów. Organizatorzy mają nadzieję, iż prezentacja innowacyjnych rozwiązań i ich promocja wśród partnerów IATI i przedstawicieli przemysłu pozwoli na szybsze wdrożenie niektórych z nich.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem koniecznym uczestnictwa (z prezentacją lub bez) jest wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza, który znajduje się na stronie internetowej. Rejestracja trwa do 20 kwietnia 2020 r. 

Propozycje tytułów referatów i posterów wraz ze streszczeniem (minimum 200 wyrazów w układzie: cel pracy, metoda, możliwości zastosowania) należy przesyłać poprzez formularz rejestracyjny.