18.11.2021

Nauka i Biznes – wspólne wyzwania


18 listopada 2021 r. w formie hybrydowej: stacjonarnie – na Wydziale Zarządzania oraz zdalnie na platformie MS Teams, odbędzie się konferencja „Nauka i Biznes – wspólne wyzwania”. Celem wydarzenie, poza dyskusją, wymianą wiedzy i doświadczeń, jest stworzenie wspólnej platformy (B2B & S2B) łączącej naukę z biznesem, a co za tym idzie integrującej przedstawicieli środowisk nauki i biznesu. 

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli uczelni wyższych, reprezentantów przedsiębiorstw, zrzeszeń przedsiębiorców oraz organizacji otoczenia biznesu i władz lokalnych. W ramach wydarzenia podjęta będzie dyskusja na temat oceny realnych możliwości udziału polskich środowisk naukowych w przyspieszeniu transferu nowoczesnych technologii i rozwiązań organizacyjnych dla przedsiębiorstw oraz organizacji otoczenia biznesu w realizacji celów gospodarczych i społecznych.

Wymagania współczesnego rynku stawiają przed organizacjami wiele nowych wyzwań. Intensywny rozwój nowych technologii i jednocześnie skracanie się cyklu życia produktu, zmiany stylu życia, migracje i kryzysy sprawiają, że dotychczasowe rozwiązania i metody zarządzania stają się nieaktualne i nieefektywne przy niezmiennych prawach ekonomii. To powoduje, że przedsiębiorcy potrzebują nowych modeli biznesowych i strategii oraz unikatowych zasobów, które pozwoliłyby na budowanie przewagi nad konkurencją.

Konferencja będzie składać się z dwóch części: naukowej oraz biznesowej. Oprócz prezentacji wyników badań naukowych i prowadzenia dyskusji w interdyscyplinarnym środowisku naukowców i praktyków zarządzania, obok tradycyjnych sesji panelowych, odbywać się będą moderowane spotkania oraz networking z przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu, przedstawicielami izb gospodarczych i władz lokalnych.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 • świat po koronawirusie,
 • współczesne dylematy przedsiębiorczości,
 • nauka i biznes: rola uczelni wyższych w transferze wiedzy i kształtowaniu przedsiębiorczości,
 • ekonomia regionalna,
 • handel, rynek globalny, gospodarka monetarna i finanse,
 • wykorzystanie ICT w transformowaniu organizacji,
 • cyfrowa strategia biznesowa,
 • przyszłość cyfrowych innowacji w biznesie,
 • informatyka biznesowa i społeczeństwo cyfrowe,
 • przedsiębiorstwo wirtualne,
 • zrównoważony rozwój przedsiębiorstw.

Data

18 listopada 2021 r.

Forma

hybrydowa:

 • stacjonarnie: AGH, Wydział Zarządzania
 • zdalnie: platforma Teams

Organizatorzy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Kontakt

wzb2b@zarz.agh.edu.pl

WWW

b2b.zarz.agh.edu.pl/