13.10.2021

KGK Space Resources Conference


Konfederacja działających przy AGH studenckich kół naukowych Ideas for Space Mining Engineering (ISME AGH) zaprasza na 4. KGK Space Resources Conference. Wydarzenie odbędzie się w dniach 13–14 października 2021 r. w Centrum Dydaktyki AGH (bud. U-2), w formie hybrydowej.

Celem konferencji jest popularyzacja zagadnień górnictwa kosmicznego.

Uważamy, że problematyka eksploatacji złóż pozaziemskich zasługuje na znacznie więcej uwagi, niż obecnie się jej poświęca. Podczas gdy zasoby Ziemi są ograniczone, wiele ciał niebieskich oferuje znaczne ich ilości, gotowych do wydobycia i przetworzenia. Wiąże się to oczywiście ze znacznymi kosztami. Niemniej jednak odpowiednie działania w tej dziedzinie, połączone z intensyfikacją badań i opracowaniem wyspecjalizowanych metod pozyskiwania materiałów poza naszą planetą sprawią, że przedsięwzięcia oparte na górnictwie kosmicznym mogą stać się opłacalną ekonomicznie alternatywą – mówią organizatorzy.

Konferencja jest podzielona na trzy sesje tematyczne przeznaczone dla specjalistów:

  • Inżynieria mechatroniczna – celem sesji jest przedstawienie wyzwań technologicznych, konstrukcyjnych i materiałowych, jakie stawia górnictwo kosmiczne przed urządzeniami wykorzystywanymi do transportu i eksploracji kosmosu;
  • Planetologia – sesja poświęcona górniczo-geologicznym aspektom pozyskiwania surowców z obiektów w przestrzeni kosmicznej: planet, księżyców, asteroid, komet etc., a także analizie potencjalnych miejsc wydobycia, identyfikacji minerałów i szacowaniu możliwych zysków z eksploatacji zasobów. Tematyka ta związana jest również z wymaganiami w zakresie budowy instalacji górniczych poza ziemią oraz metodami przetwarzania pozyskanych materiałów;
  • Człowiek, prawo i ekonomia – sesja na temat analizy ekonomicznych aspektów wykorzystania górnictwa kosmicznego, dylematów majątkowych i prawnych oraz międzynarodowych regulacji dotyczących pozyskiwania i eksploatacji zasobów poza Ziemią, a także wpływu, jaki takie działania mogłyby mieć na globalną gospodarkę.


W tym roku dodatkowym blokiem będzie sesja studencka, podczas której studenci przedstawią swoje projekty kosmiczne.

Termin

13–14 października 2021 r.

Miejsce; Forma

AGH, Centrum Dydaktyki; hybrydowa

Organizator

Ideas for Space Mining Engineering AGH

Kontakt

kgk@agh.edu.pl

WWW

http://www.kgk.agh.edu.pl/