23.10.2017

Cracow Grid Workshop


W dniach 23-25 października 2017 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej odbędzie się Cracow Grid Workshop ’17 (CGW).

CGW jest uznaną, międzynarodową konferencją, gromadzącą corocznie około 150 uczestników. Do tego grona należą zarówno wybitni informatycy, jak i naukowcy z różnych dziedzin zajmujący się tworzeniem, rozwojem i wykorzystaniem technologii gridowych, chmurowych (cloud computing) w badaniach naukowych oraz wykorzystujących tradycyjne komputery dużej mocy w obliczeniach wielkiej skali.

Tematyka wydarzenia obejmie nie tylko nowe technologie informatyczne z zakresu HPC, gridów, czy obliczeń w chmurze. W trakcie obrad prezentowane będą również złożone środowiska aplikacji, symulacje procesów, układów i systemów wymagających obliczeń wielkiej skali, osiągnięcia dużych krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Zagadnienia te referowane będą przez przedstawicieli zaawansowanych informatycznie projektów naukowych z wielu krajów oraz zaproszonych specjalistów światowej klasy obszaru ICT zarówno ze środowiska nauki, jak i gospodarki.

Poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • modele, metody i narzędzia do tworzenia aplikacji współpracujących,
  • wirtualne laboratoria i środowiska do rozwiązywania problemów,
  • systemy gridowe, obliczenia w chmurze i HPC,
  • organizacje wirtualne i sprawy bezpieczeństwa,
  • zarządzanie zasobami i planowanie,
  • gromadzenie i zarządzanie dużą ilością danych,
  • monitorowanie i zarządzanie informacją,
  • aspekty inżynierii oprogramowania,
  • związki nauki z gospodarką i społeczeństwem,
  • zagadnienia rozwoju narzędzi e-Nauki.


W ramach konferencji odbędą się sesje zaproszonych wykładowców, prezentacje uczestników, sesje plakatów naukowych oraz szkolenia.

Miejsce

Akademia Górniczo-Hutnicza, budynki A-0 (aula główna) oraz D-17 (Katedra Informatyki)

Data

23-25 października 2017 r.

Organizatorzy

Akademia Górniczo-Hutnicza
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
Katedra Informatyki

Kontakt

cgw@cyfronet.krakow.pl

WWW

http://www.cyfronet.krakow.pl/cgw17/