05.12.2019

60 Jubileuszowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego


Akademia Górniczo-Hutnicza zaprasza do udziału w 60 Jubileuszowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego, która odbędzie się 5 grudnia 2019 r. w AGH.

Studenckie koła naukowe działają w AGH od ponad 90 lat (pierwsze z nich zostało zarejestrowane w 1927 r.), rozwijając wiedzę i umiejętności swoich członków. Działalność kół realizowana jest poprzez aktywność naukowo-badawczą oraz szkoleniowo-dydaktyczną. Działający w ponad stu trzydziestu kołach studenci AGH poprzez popularyzację nauki i wiedzy promują także uczelnię oraz macierzyste wydziały.

Podczas 60 Jubileuszowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH członkowie kół, a także zaproszeni goście z polskich i zagranicznych uczelni wyższych zreferują wyniki swoich prac naukowych. Obrady konferencyjne obejmą niemal 30 sekcji tematycznych. Udział w obradach konferencji jest bezpłatny. Prelegentem może zostać każdy student AGH zrzeszony w studenckim kole naukowym.

Miejsce

Akademia Górniczo-Hutnicza 

Data

5 grudnia 2019 r.

Organizatorzy

Studenckie Koła Naukowe AGH
Pełnomocnik Rektora AGH ds. Kół Naukowych

Kontakt

dr hab. inż. Paweł Bogacz (e-mail: bogacz@agh.edu.pl)

WWW

http://www.knpg.agh.edu.pl/