05.05.2016

53. Konferencja Studenckich Kół Naukowych


Studenckie koła naukowe funkcjonują w Akademii Górniczo-Hutniczej od blisko 90 lat. Działalność studentów w ponad stu kołach naukowych to szerokie spektrum tematyki naukowo-badawczej, ale również działalność na rzecz promocji wiedzy i nauki, ochrony dziedzictwa myśli inżynierskiej, kultury, integracji czy też działalność charytatywna.

 

53. Konferencja Studenckich Kół Naukowych pionu hutniczego to kolejne ważne wydarzenie w działalności kół naukowych i prezentacja dorobku naukowego studentów w ostatnim roku. Referaty prezentowane będą w sekcjach i podsekcjach tematycznych. Dodatkowo autorzy wyróżnionych w poszczególnych sekcjach referatów, w towarzyszącym konferencji konkursie referatów, mają możliwość opublikowania swoich osiągnięć naukowych w specjalnym zeszycie naukowym zawierającym recenzowane, najczęściej pierwsze w ich dorobku publikacje naukowe. Tydzień później odbędzie się Sesja Laureatów, na której wybrane zostaną najlepsze referaty 53. Konferencji.

 

Do udziału w 53.Konferencji zapraszamy także koła naukowe innych uczelni.

 

Szczegółowe informacje na stronie Kół Naukowych

Program konferencji

5 maja 2016

 • 9:00 Uroczysta Inauguracja (bud. A-0, Aula)

 • 10:00 Obrady (w sekcjach):
  1. Akustyki, Biomechaniki i Bioinżynierii
  2. Automatyki i Robotyki
  3. Ceramiki i Inżynierii Materiałowej
  4. Elektroniki
  5. Elektrotechniki, Elektroenergetyki i Elektrotermii
  6. Energetyki i Techniki Cieplnej
  7. Ergonomii
  8. Fizyki i Matematyki
  9. Humanistyczna
  10. Informatyki
  11. Inżynierii Metali
  12. Inżynierii Produkcji
  13. Inżynierii Spajania
  14. Maszyn i Urządzeń Technologicznych
  15. Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni
  16. Metalurgii i Recyklingu
  17. Odlewnictwa
  18. Przedsiębiorczości, Jakości, Zarządzania i Finansów
  19. Przeróbki Plastycznej Metali
  20. Technologii Paliw, Chemii i Ochrony Środowiska
  21. Telekomunikacji i Technologii Informacyjnych

 

12 maja 2016

 • 8:30 Sesja Laureatów (bud. A-0, Aula)

 

20 maja 2016

 • 13:30 Studencka Wielka Majówka 2016