08.05.2014

51. Konferencja Studenckich Kół Naukowych /pion hutniczy/


Miejsce:

Kraków, AGH

Data:

8 i 15 maja 2014 r.

Organizator:

Koła naukowe AGH /pion hutniczy/

Osoba do kontaktu:

Leszek Kurcz

Strona konferencji:

http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~kolanauk/ph/