07.06.2019

100 lat kryminalistyki


7 czerwca 2019 r. w AGH odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „100 lat kryminalistyki”. Wydarzenie organizowane jest przez Akademię Górniczo-Hutniczą i i Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Celem konferencji, a zarazem tematem przewodnim, było przedstawienie procesu powstawania i rozwoju różnych dziedzin kryminalistyki na przestrzeni wieku, a także innowacyjnych rozwiązań technologicznych usprawniających pracę służb zajmujących się skutecznym zwalczanie przestępstw. Biegli, praktycy, pracownicy naukowi oraz zaproszeni goście zapoznali się z najnowszymi osiągnięciami technik kryminalistycznych jak też wykorzystaniem sprzętu do tych badań. 

 

Miejsce

Centrum Dydaktyki AGH (bud. U-2)

Data

7 czerwca 2019 r.

Organizatorzy

Akademia Górniczo-Hutnicza
Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Komitet honorowy

1. Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski
2. nadinsp. dr Krzysztof Pobuta – Komendant Wojewódzkiej Policji w Krakowie
3. prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
4. insp. dr n. med. Radosław Juźwiak – Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
5. insp. Paweł Dzierżak – Komendant Wojewódzkiej Policji w Kielcach
6. prof. dr hab. Paweł Kościelniak – Uniwersytet Jagielloński

Komitet organizacyjny

1. mł. insp. Lidia Puchacz – Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego
2. dr Jerzy Stochel – Akademia Górniczo-Hutnicza
3. nadkom. Grzegorz Gubała – NSZZP w Krakowie
4. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa – Akademia Górniczo-Hutnicza
5. prof. dr hab. Piotr Oprocha – Akademia Górniczo-Hutnicza
6. dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki – Akademia Górniczo-Hutnicza
7. asp. szt. Agata Krzesak - Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Krakowie
8. mgr Angelika Kania - Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Krakowie
9. asp. szt. Konrad Nowaczek – Ośrodek Szkolenia przy NSZZP w Krakowie
10. dr hab. inż. Piotr Izak - Akademia Górniczo-Hutnicza
11. dr Witold Majdak - Akademia Górniczo-Hutnicza
12. mgr inż. Maciej Skiba - Akademia Górniczo-Hutnicza

Osoby do kontaktu

Program konferencji

9 00 – 930

Rejestracja uczestników

930 - 1000

INAUGURACJA

1000 -  1130

MODERATOR: prof. dr hab. Piotr Oprocha
Wydział Matematyki Stosowanej, AGH

Canon Polska

Józef  Wójcikiewicz, Katedra Kryminalistyki, UJ
Dr Kazimierz Szczepański – prawnik, policjant, kryminalistyk

Paweł Kościelniak, Wydział Chemii, UJ
Chemia sądowa na Uniwersytecie Jagiellońskim - geneza powstania

Małgorzata Miszczak / Marcin Kopczak, LK KWP w Krakowie
Rozwój nauk biologicznych i wykorzystanie ich w procesie wykrywczym – nowe kierunki rozwoju badań genetycznych i możliwości wnioskowania na podstawie profilu DNA

Marek Kisiel-Dorohinicki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, AGH
Nowoczesne technologie informatyczne wspomagające analizę kryminalną

MR Tech

1130-1140

Przerwa kawowa

1140-1420

MODERATOR:  dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, AGH

Raytech

Tomasz Konopka, Katedra Medycyny Sądowej, UJ
Histologia alkohologii sądowej

Magdalena Michalik, LK KWP w Krakowie
Małe ślady wielkiej wagi

Wit Foryś, Wydział Matematyki Stosowanej, AGH
Kryptografia jutra

Renata Wietecha-Posłuszny, Wydział Chemii, UJ
Zaawansowane techniki analityczne wykorzystywane w przygotowaniu i analizie materiału biologicznego

Władysław Wojtyczka, LK KWP w Krakowie
Badania daktyloskopijne – stare problemy, nowe rozwiązania

Beata Ostachowicz / Paweł Wróbel, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH
Analiza mikroilości pierwiastków z wykorzystaniem metody całkowitego odbicia promieniowania X i mikrofluorescencji rentgenowskiej

Joanna Kozłowska, LK KWP w Krakowie
Identyfikacja osobnicza na podstawie śladów pamięciowych – ślady utrwalone w świadomości człowieka jako specyficzne i subiektywne dowody 

Lucyna Samek, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH
Możliwości analityczne systemu EDXRF Pracowni Fluorescencji Rentgenowskiej

Krzysztof Zdeb, LK KWP w Krakowie
Rozwój kryminalistycznych badań broni i balistyki odciśnięty na kartach historii

Ewa Tuszyńska, LK KWP we Wrocławiu
Jakość w Kryminalistyce

TPI

Jerzy Świątek / Tomasz Kosiorowski, LK KWP w Krakowie
Historia na foliach utrwalona – identyfikacja traseologiczne

1420-1450

Lunch

1450-1625

MODERATOR: dr Jerzy Stochel, Wydział Matematyki Stosowanej, AGH

Laser-3D

Dariusz Wilk, Katedra Kryminalistyki, UJ
Postępy w fizykochemicznych metodach wyznaczania składu pierwiastkowego mikrośladów

Paweł Wiklik, LK KWP w Krakowie
Osmologia w Polskiej Kryminalistyce

Robert Sotwin, Wydział Techniki Kryminalistycznej, KMP w Krakowie
Konsolidacja struktur pionu techniki kryminalistycznej jako odpowiedź na wyzwania stojące przed współczesną kryminalistyką.

Tomasz Fiutowski, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH
Czy coś tu jest ukryte? Budowa i działanie systemu do obrazowania dzieł sztuki metodą fluorescencji rentgenowskiej

 

Mateusz Kowalcze, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH
Zastosowanie wybranych metod chemometrycznych w analizie danych eksperymentalnych

 

Zbigniew Zieliński / Bartłomiej Kuchta, LK KWP w Krakowie
Kryminalistyczne badania dokumentów w latach 1919 – 2019

1625-1655

Podsumowanie Konferencji

1900

Uroczysta kolacja