Skip to content ↓

Dobra praca po studiach

Absolwenci AGH na rynku pracy

Wypracowany i wdrożony przez Akademię Górniczo-Hutniczą system dostosowania programu kształcenia do rzeczywistych potrzeb gospodarki przy zachowaniu standardów zawodowych jest wypadkową struktur organizacyjnych, edukacyjnych, rynkowych i ekonomicznych.

AGH należy do nielicznych w Polsce szkół wyższych prowadzących badania wśród absolwentów do pół roku od ukończenia studiów. Ma to na celu rzetelną i uczciwą ocenę sytuacji zawodowej absolwentów w odniesieniu do wykształcenia uzyskanego w macierzystej uczelni w niedługim czasie po jej opuszczeniu.

Bardzo wysoka jest liczebność badanej grupy; każdego roku w badaniach bierze udział ponad 80% wszystkich absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia AGH, co przekłada się na wiarygodność uzyskanych wyników.

Status zawodowy absolwentów AGH

Niewątpliwie dla statystycznego absolwenta AGH kapitałem wyjściowym jest wiedza oraz ukończony kierunek studiów, dający wysokie prawdopodobieństwo na zatrudnienie, a następnie satysfakcjonujący rozwój zawodowy.

Jest to efekt wybiegającej w przyszłość strategii uczelni oraz konsekwentnej realizacji polityki edukacyjnej i programu kształcenia w oparciu o rzeczywiste potrzeby sektora gospodarczego, co potwierdzają prowadzone badania i publikowane rankingi.

Firmy, które zatrudniły pięć lub więcej absolwentów

Tak dla pracodawców, jak i dla absolwentów usankcjonowaną jakość stanowi prestiż i renoma ukończonej uczelni. W krajach zachodnich to zjawisko naturalne.

Firmy sięgają w pierwszej kolejności po absolwentów uczelni o ugruntowanej na rynku pozycji, a i w Polsce renoma uczelni zaczyna nabierać coraz większego znaczenia.

Stopka