Skip to content ↓

Czym jest uczelnia badawcza?

AGH znalazła się w gronie 10 najlepszych polskich uczelni, które uzyskały prestiżowy status uczelni badawczej. W ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” uczelnia realizuje 5 działań w obszarze kształcenia.

1. Integracja procesu kształcenia z badaniami naukowymi

 •  „Badawcza ścieżka kształcenia” skierowana jest do najzdolniejszych studentów. Taka forma pozwala na elastyczne łączenie studiów z pracą naukowo-badawczą.
  Studenci mają możliwość zaliczenia części punktów ECTS na podstawie udziału w projektach studenckich realizowanych m.in.:
  - w ramach programu „Grant Rektora AGH”,
  - w grantach swoich opiekunów naukowych,
  - w koła naukowych;
 • Włączenie od Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych grupy przedmiotów innowacyjnych, które pozwalają śledzić współczesne odkrycia w dyscyplinach naukowych;
 • Uruchomienie nowych kierunków studiów, m.in. poświęconych sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowemu i analizie danych: „Informatyka i systemy inteligentne” czy „Informatyka i data science”.

2. Modernizacja Systemu Jakości Kształcenia, której celem jest dostosowywanie procesu kształcenia do zmieniających się potrzeb

3. Studia ukierunkowane na rozwój najzdolniejszych studentów

Efektem tego działania jest m.in. Program „Prymusi AGH”. AGH oferuje najlepszym studentom specjalny pakiet korzyści (więcej informacji nt korzyści dla prymusów).

4. Umiędzynarodowienie procesu kształcenia

 • Uruchomienie platformy zawierającej oferty wymiany międzynarodowej, benefity, stypendia;
 • System stałego zapraszania zagranicznych ekspertów w obszarze nowoczesnych metod dydaktycznych;
 • Wprowadzenie do programów studiów, zwłaszcza na II stopniu, modułów i przedmiotów prowadzonych przez specjalistów o światowej renomie.

5. Dydaktyka na najwyższym poziomie

Istotnym elementem programu są szkolenia i konsultacje dla naukowców, tak aby – poprzez wprowadzane nowe metody i narzędzia dydaktyczne – zajęcia były jak najbardziej rozwijające.

Stopka