08.05.2018

Zmarł prof. Kazimierz Liszka


Z głębokim żalem informujemy o śmierci prof. dr. hab. inż. Kazimierza Liszki, byłego Dziekana oraz wieloletniego pracownika Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu.

Profesor był absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej (1955 r.). Stopień doktora uzyskał w 1960 r., doktora habilitowanego w 1964 r., profesora nadzwyczajnego w 1973 r., a profesora zwyczajnego w 1991 r.

Głównymi kierunkami jego działalności naukowej były: eksploatacja złóż ropy i gazu, przepływy płynów przez ośrodki porowate oraz zagospodarowanie złóż ropy i gazu. Był autorem 81 publikacji, czterech książek i czterech patentów. Wypromował siedmiu doktorów.

Pełnił funkcję Prodziekana (1969–1972, 1984–1987, 1990–1993) oraz Dziekana Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH (1981–1984). W latach 1966–1967 był kierownikiem Katedry Kopalnictwa Naftowego Wydziału Górniczego AGH, w latach 1967–1993 kierownikiem Zakładu Eksploatacji Złóż Ropy Naftowej Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH, w latach 1993–2001 kierownikiem Pracowni Eksploatacji Otworowej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

Był członkiem Sekcji Wiertnictwa i Górnictwa Otworowego PAN (od 1991 r.). Zasiadał w Radzie Naukowej IGNiG w Krakowie (1983–1990) oraz w Radzie Naukowo-Technicznej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Geologicznej w Warszawie (1977–1990).

Za swoje dokonania i zasługi otrzymał odznaczenia, wśród których wymienić można m.in.: Złoty Krzyż Zasługi (1973 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1975 r.), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1993 r.), Złotą Odznakę Zasłużony dla Górnictwa RP (1997 r.), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2001 r.), Odznakę Honorową za Zasługi dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (2011 r.).

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają Rektor, Senat oraz cała społeczność akademicka Akademii Górniczo-Hutniczej. 

Informacja o pogrzebie

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 10 maja o godz. 13.40 na Cmentarzu Rakowickim.