Badania naukowe

Szeroki zakres badań naukowych prowadzonych w uczelni wynika z ukształtowanej na przestrzeni 100 lat struktury jednostek, których rozwój związany był z dynamicznie rozwijającym się przemysłem naszego kraju. Niezmiennie ambicją AGH było poszukiwanie rozwiązań zmieniających rzeczywistość, czego efektem są rozliczne innowacyjne rozwiązania stosowane w różnych branżach. Działalność badawcza Akademii Górniczo-Hutniczej obejmuje 8 Grup Tematycznych.

Kierunki Badań Naukowych realizowanych w AGH

  • Technologie informacyjne
  • Nowe materiały i technologie
  • Środowisko i zmiany klimatyczne
  • Energia i jej zasoby
  • Górnictwo
  • Inżynieria elektryczna i mechaniczna
  • Nauki ścisłe i przyrodnicze
  • Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne

Potencjał kadry naukowo-badawczej AGH

Liczba pracowników
nauk.-dydakt.
1921
Liczba
prof. zwyczajnych
157
Liczba prof. nadzw.273
Liczba adiunktów1099
Liczba asystentów392
Publikacje95778*

* Od 1999 roku