Badania naukowe

Szeroki zakres badań naukowych prowadzonych w uczelni wynika z ukształtowanej na przestrzeni 100 lat struktury jednostek, których rozwój związany był z dynamicznie rozwijającym się przemysłem naszego kraju. Niezmiennie ambicją AGH było poszukiwanie rozwiązań zmieniających rzeczywistość, czego efektem są rozliczne innowacyjne rozwiązania stosowane w różnych branżach. Działalność badawcza Akademii Górniczo-Hutniczej obejmuje 8 Grup Tematycznych.

 

 

Potencjał kadry naukowo-badawczej AGH

Liczba pracowników
nauk.-dydakt.
2067
profesorzy210
profesorzy uczelni536
adiunkci1010
asystenci311