Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Prof. Jan Kiciński doktorem honoris causa AGH

Na zdjęciu prof. J. Kiciński i Rektor AGH. Stoją obok siebie, pomiędzy nimi sztaluga z pamiątkowym dyplomem. Za Rektorem AGH stoi mężczyzna w mundurze górniczym - członek zespołu Pieśni i Tańca AGH "Krakus". Trzyma w dłoniach bukiet kwiatów. Zdjęcie wykonane w Auli AGH, w trakcie uroczystości.

fot. Zbigniew Sulima

Prof. Jan Kiciński doktorem honoris causa AGH

Wybitny naukowiec z uznawanymi na świecie zasługami w dziedzinie dynamiki wirników i nieliniowej teorii drgań, ekoenergetyki, OZE oraz generacji rozproszonej – prof. Jan Kiciński z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku – otrzymał tytuł doktora honoris causa AGH. Uroczystość odbyła się 19 maja 2023 r. w Auli AGH. „ (…) przyznanie tytułu doktora honoris causa AGH prof. Janowi Kicińskiemu jest najlepszym wyrazem uznania dla jego wybitnych osiągnięć naukowych i wspaniałego wkładu w rozwój nauki i technologii. Gratuluję i dziękuję za wszystko, co Pan zrobił dla nauki i dla przyszłych pokoleń” – powiedział podczas ceremonii Rektor AGH.

Postępowanie o nadanie tytułu doktora honoris causa AGH prof. Janowi Kicińskiemu rozpoczęło się 3 czerwca 2022 r. Kolegium Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki pozytywnie zaopiniowało wniosek Dziekana WIMiR o wystąpienie w tej sprawie do Rektora i Senatu AGH, który 26 października 2022 r. podjął stosowną uchwałę. Na promotora wniosku wyznaczono prof. Tadeusza Uhla. Recenzentami zostali prof. Zbigniew Dąbrowski z Politechniki Warszawskiej oraz prof. Wojciech Cholewa z Politechniki Śląskiej. Uchwałą podjętą 1 marca 2023 r. Senat AGH nadał prof. dr. hab. inż. Janowi Kicińskiemu tytułu doktora honoris causa AGH za wieloletnią współpracę z Akademią Górniczo‑Hutniczą, w szczególności za inicjatywę wspólnych z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN prac w zakresie diagnostyki polskich bloków energetycznych oraz badania nad rozwojem odnawialnych źródeł energii.

Uroczystość otworzył Rektor AGH, który z dumą podkreślił, że prof. Jan Kiciński w 1986 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego właśnie w Akademii Górniczo-Hutniczej:

Pan Profesor w swojej karierze naukowej otrzymał liczne tytuły oraz wyróżnienia. To postać znana i niezwykle ceniona na całym świecie. To nie tylko wybitny naukowiec, ale także doskonały pedagog, który przez lata swojej pracy kształcił nowe pokolenia naukowców i inżynierów. Jego zaangażowanie i pasja w pracy naukowej oraz wykładowczej były dla wielu studentów i doktorantów inspiracją do podejmowania ambitnych wyzwań i osiągania sukcesów.

Prodziekan ds. Ogólnych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki dr hab. inż. Krzysztof Kołodziejczyk, prof. AGH, podkreślając wieloletnią współpracę Profesora z wydziałem, odniósł się m.in. do jego dokonań naukowych:

Wybitne dokonania naukowe Pana Profesora można podzielić na trzy obszary: wkład w rozwój teorii i zastosowań inżynierskich dynamiki maszyn przepływowych, którą to działalność można określić mianem eksperckiej; wkład w rozwój szeroko rozumianej ekoenergetyki – działalność erudycyjno‑wizjonerską, w tym na rzecz zielonej transformacji energetycznej; oraz działalność menedżerską, charakteryzującą się szczególną umiejętnością identyfikowania ważnych tematów badawczych oraz wyjątkową zdolnością budowania dużych, interdyscyplinarnych zespołów naukowych i wysoce efektywnego koordynowania ich prac.

W laudacji promotorskiej prof. Tadeusza Uhla, oprócz przybliżenia biografii i osiągnięć Profesora, nie zabrakło osobistych refleksji:

Współpracując przez wiele lat i w wielu projektach z profesorem Kicińskim, poznałem go jako wspaniałego organizatora nauki, zawsze zaangażowanego w realizację zadań naukowych i wdrożeniowych. (…) Miałem zaszczyt wielokrotnie uczestniczyć w projektach inspirowanych i kierowanych przez Nominata, zawsze podziwiałem jego zaangażowanie, entuzjazm i wysoką etykę zawodową. Tym entuzjazmem Pan Profesor mnie zaraził, a ja staram się przekazać go moim wychowankom.

Po ceremonii wręczenia pamiątkowego dyplomu oraz insygniów doktora honoris causa AGH, prof. Jan Kiciński wygłosił wykład pt. W poszukiwaniu Świętego Graala transformacji. Czy technologie przyszłości wprowadzą nas do ery słońca i wodoru?

Wśród zaproszonych gości, którzy przemawiali podczas uroczystości, znaleźli się: Wiceminsiter Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska, Wiceprezes PKN Olren Józef Węgrecki oraz dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN prof. Marcin Lackowski.

Skierowany do prof. Jana Kicińskiego list gratulacyjny Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka odczytał Prorektor ds. Ogólnych AGH prof. Tadeusz Telejko.

fot. Zbigniew Sulima

Na zdjęciu Rektor AGH składa gratulacje prof. J. Kicińskiemu. W tle widać rzędy gości. Zdjęcie wykonane w Auli AGH, w trakcie uroczystości.

Stopka