Skip to content ↓

Święto Absolwentów AGH

Graduacja, uroczystość zakończenia studiów, to nie tylko ważne, podniosłe wydarzenie, ale także zwieńczenie etapu przejściowego w życiu młodego człowieka. To zmiana, która może być motorem do wielu działań, wyznaczania nowych celów i zamierzeń.

Każdego roku grono Absolwentów AGH poszerza się o tysiące nowych osób, dla których zakończenie kształcenia na uczelni staje się okazją do wielu nowych inicjatyw.
Bardzo dobrą okazją, by w sposób wyjątkowy, uroczysty i podniosły świętować zakończenie studiów jest Święto Absolwentów AGH, które od roku 2022 roku wpisało się w harmonogram cyklicznych uroczystości na AGH.

Święto Absolwentów AGH to przede wszystkim wydarzenie pozwalające celebrować ukończenie studiów. Uroczystość jest znakomitą okazją do uhonorowania absolwentów oraz ponownego spotkania się po obronach prac dyplomowych.

Stopka