Skip to content ↓

Święto Absolwentów AGH

Graduacja, uroczystość zakończenia studiów, to nie tylko ważne, podniosłe wydarzenie, ale także zwieńczenie etapu przejściowego w życiu młodego człowieka. To zmiana, która może być motorem do wielu działań, wyznaczania nowych celów i zamierzeń.

Każdego roku grono Absolwentów AGH poszerza się o tysiące nowych osób, dla których zakończenie kształcenia na uczelni staje się okazją do wielu nowych inicjatyw.
Bardzo dobrą okazją, by w sposób wyjątkowy, uroczysty i podniosły świętować zakończenie studiów jest Święto Absolwentów AGH, które od roku 2022 roku wpisało się w harmonogram cyklicznych uroczystości na AGH.

Święto Absolwentów AGH to przede wszystkim wydarzenie pozwalające celebrować ukończenie studiów. Uroczystość jest znakomitą okazją do uhonorowania absolwentów oraz ponownego spotkania się po obronach prac dyplomowych.

Święto Absolwentów AGH 2023

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które w roku 2023 ukończyły studia II stopnia i uzyskały tytuł magistra do udziału w uroczystym zakończeniu studiów tzw. „Święcie Absolwentów AGH”. Uroczystości z udziałem absolwentów, absolwentek, władz uczelni oraz wydziałów, połączone z wręczeniem pamiątkowych listów gratulacyjnych, odbędą się w auli AGH w listopadzie i grudniu br. Ponadto jest to znakomita okazja do ponownego spotkania się po obronach prac dyplomowych. 

Informacje organizacyjne

  • Do udziału w uroczystości zapraszamy absolwentów II stopnia studiów stacjonarnych, którzy obronili prace magisterskie w roku 2023.
  • Każdy wydział ma przypisany konkretny termin i godzinę.
  • Absolwenci mogą rejestrować się tylko na termin i godzinę przypisaną do swojego wydziału.
  • Podczas uroczystości wręczane będą wyłącznie okolicznościowe listy gratulacyjne.
  • Każdy uczestnik wydarzenia wystąpi podczas uroczystości w todze i birecie – odświętnym stroju Absolwenta.
  • Po części oficjalnej przewidziane są wspólne zdjęcia na schodach w holu gmachu głównego oraz czas na indywidulane sesje zdjęciowe.

Stopka