Oferta dla biznesu

Współpraca w obszarze badań naukowych

  • wsparcie transferu wiedzy i innowacyjnych technologii oraz procesów komercjalizacji,
  • obsługa organizacyjna, formalno-prawna przygotowania i zawierania umów oraz porozumień o współpracy pomiędzy AGH a przemysłem, z administracją oraz innymi instytucjami,
  • pośrednictwo w pozyskiwaniu oraz kojarzeniu podmiotów gospodarczych i zespołów badawczych,
  • pośrednictwo w świadczeniu badań oraz usług eksperckich i konsultingowych, zarówno technicznych, jak i biznesowych, bazujących na kapitale intelektualnym AGH,
  • doradztwo i wsparcie w procesie tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw (spółek spin-off) budowanych w oparciu o własność intelektualną powstającą w uczelni,
  • specjalistyczne kursy, szkolenia oraz działalność badawcza dla przedsiębiorstw, nie tylko z zakresu transferu wiedzy i technologii, lecz również komercjalizacji oraz kreowania innowacji.

Transfer, ochrona i promocja wyników badań, wynalazków oraz patentów:

Umowy oraz porozumienia z przemysłem, administracją oraz innymi instytucjami. Pośrednictwo w pozyskiwaniu oraz kojarzeniu podmiotów.

Pozyskiwanie kadry dla przedsiębiorstw i instytucji rynku pracy

Jednostka zajmująca się współpracą z przedsiębiorcami i przemysłem w zakresie polityki zatrudniania studentów i absolwentów AGH: 

Studia podyplomowe i kursy dokształcające

AGH oferuje ponad 100 kierunków studiów podyplomowych i kursów dokształcających, skierowanych zarówno do specjalistów kadry inżynierskiej, jak również do osób, które są zainteresowane zdobyciem nowej specjalizacji.