Władze AGH w kadencji 2016-2020

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

Prorektor ds. Współpracy

prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny

Prorektor ds. Kształcenia

dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw.

Prorektor ds. Studenckich