AGH w liczbach

Liczba prowadzonych kierunków: 62 kierunki

 
Liczba studentów (wraz ze słuchaczami s. podyplomowych, stan na 31 grudnia 2018 r.): 27 508

  • studia stacjonarne (I i II stopień): 20 412 (w tym obcokrajowcy: 618)
  • studia niestacjonarne (I i II stopień): 3 497 (w tym obcokrajowcy: 6)
  • studia doktoranckie (stacjonarne i niestacjonarne):1040 (w tym obcokrajowcy: 37)
  • studia podyplomowe: 2 559 (w tym obcokrajowcy: 13)

 

Liczba pracowników (stan na 31 grudnia 2018 r.) ogółem: 4056
1) pracownicy naukowo-dydaktyczni: 1845
w tym:
prof. zwyczajni.: 136
prof. nadzwyczajni: 271, w tym z tytułem profesora: 65
adiunkci: 1071, w tym ze stopniem doktora habilitowanego: 252
asystenci: 366, w tym ze stopniem doktora 167, w tym ze stopniem dr hab. 1
 
2) pracownicy dydaktyczni: 276
w tym:
starsi wykładowcy: 169, w tym ze stopniem doktora: 135, dr. hab.: 3
wykładowcy: 61, w tym ze stopniem doktora: 6
lektorzy: 40
instruktorzy: 6
 
3) bibliotekarze dyplomowani: 6

AGH w rankingach

Rankingi polskie   

Rankingi zagraniczne