AGH w liczbach

Liczba prowadzonych kierunków: 67

 
Liczba studentów (stan na 31 grudnia 2019 r.) ogółem: 25 193

 • studia stacjonarne (I i II stopień): 18 841 (w tym obcokrajowcy: 532) w tym kobiet: 6675;
 • studia niestacjonarne (I i II stopień): 3252 (w tym obcokrajowcy: 12) w tym kobiet: 632;
 • studia doktoranckie (stacjonarne i niestacjonarne): 779 (w tym obcokrajowcy: 30);
 • studia podyplomowe: 2321.

 

Liczba pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.) ogółem: 4169

 • zatrudnieni na stanowisku nauczyciela akademickiego: 2168

w tym: 

 • profesorzy: 202
 • profesorzy uczelni: 500
 • adiunkci: 1057
 • asystenci: 307
 • starsi lektorzy: 40
 • starsi instruktorzy: 17
 • lektorzy: 32
 • instruktorzy: 6
 • starsi kustosze dyplomowani: 4
 • kustosze dyplomowani: 3