AGH w liczbach

Liczba prowadzonych kierunków i specjalności:
 
58 kierunków, w tym ponad 200 specjalności

 
Liczba studentów (wraz ze słuchaczami s. podyplomowych, stan na 30 listopada 2016 r.): 31 956

  • studia stacjonarne (I i II stopień): 24 030
  • studia niestacjonarne (I i II stopień): 4 623
    w tym studenci obcokrajowcy (I i II stopień): 667
  • studia doktoranckie (stacjonarne i niestacjonarne): 1008 (w tym obcokrajowcy: 35)
  • studia podyplomowe: 2 295 (w tym obcokrajowcy: 11)

 

Liczba pracowników (stan na 31 grudnia 2016 r.) ogółem: 4 144
1) pracownicy naukowo-dydaktyczni: 1 945
w tym:
prof. zwyczajni.: 167
prof. nadzwyczajni: 259, w tym z tytułem profesora: 79 
adiunkci: 1 116, w tym ze stopniem doktora habilitowanego: 208 
asystenci: 388, w tym ze stopniem doktora 167
 
2) pracownicy dydaktyczni: 262
w tym:
starsi wykładowcy: 158, w tym ze stopniem doktora: 122, dr. hab.: 1
wykładowcy: 59, w tym ze stopniem doktora: 5
lektorzy: 33
instruktorzy: 12
 
3) bibliotekarze dyplomowani: 6

AGH w rankingach

Rankingi polskie   

  

Rankingi zagraniczne