AGH w liczbach

Liczba prowadzonych kierunków: 62 kierunki

 
Liczba studentów (stan na 31 grudnia 2019 r.) ogółem: 25 193

  • studia stacjonarne (I i II stopień): 18 841 (w tym obcokrajowcy: 532) w tym kobiet: 6675;
  • studia niestacjonarne (I i II stopień): 3 252 (w tym obcokrajowcy: 12) w tym kobiet: 632;
  • studia doktoranckie (stacjonarne i niestacjonarne):779 (w tym obcokrajowcy: 30);
  • studia podyplomowe: 2 321.

 

Liczba pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.) ogółem: 4169

1) zatrudnieni na stanowisku nauczyciela akademickiego: 2168
w tym:
profesorzy: 202
profesorzy uczelni: 500
adiunkci: 1057
asystenci: 307
starsi lektorzy: 40
starsi instruktorzy: 17 osób,
lektorzy: 32
instruktorzy: 6
starsi kustosze dyplomowani: 4
kustosze dyplomowani: 3

AGH w rankingach

Rankingi polskie   

Rankingi zagraniczne