AGH w liczbach

Liczba prowadzonych kierunków na studiach I stopnia: 67

 
Liczba studentów (stan na 31 grudnia 2020 r.) ogółem: 23 570

 • studia stacjonarne (I i II stopień): 17 680 (w tym obcokrajowcy: 430), w tym kobiety: 6368
 • studia niestacjonarne (I i II stopień): 2996 (w tym obcokrajowcy: 10), w tym kobiety: 605
 • studia doktoranckie i Szkoła Doktorska AGH (stacjonarne i niestacjonarne): 1062 (w tym obcokrajowcy: 68)
 • studia podyplomowe: 1832

 

Liczba pracowników (stan na 31 grudnia 2020 r.) ogółem: 4126

 • zatrudnieni na stanowisku nauczyciela akademickiego: 2154

w tym: 

 • profesorzy: 210
 • profesorzy uczelni: 536
 • adiunkci: 1010
 • asystenci: 311
 • starsi lektorzy: 38
 • starsi instruktorzy: 17
 • lektorzy: 26
 • instruktorzy: 6
 • starsi kustosze dyplomowani: 0
 • kustosze dyplomowani: 0