Skip to content ↓

Harmonogram roku akademickiego

Rok akademicki 2023/2024

Semestr zimowy

1 października do 25 lutego

1 października do 26 stycznia – zajęcia semestru zimowego
23 grudnia do 2 stycznia – wakacje zimowe (ferie świąteczne)
27 stycznia do 11 lutego – zimowa sesja egzaminacyjna (część podstawowa)
12 lutego do 18 lutego – zimowa sesja egzaminacyjna (część poprawkowa)
19 lutego do 25 lutego – przerwa międzysemestralna

Semestr letni

26 lutego do 30 września

26 lutego do 20 czerwca* – zajęcia semestru letniego**
28 marca do 2 kwietnia – wakacje wiosenne (ferie świąteczne)
21 czerwca do 4 lipca – letnia sesja egzaminacyjna (część podstawowa)
5 lipca do 1 września –  wakacje letnie
2 września do 15 września – letnia sesja egzaminacyjna (część poprawkowa)

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 1 listopada 2023 r.
  • 11 listopada 2023 r.
  • 6 stycznia 2024 r.
  • 1 maja 2024 r.
  • 3 maja 2024 r.
  • 30 maja 2024 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 2 listopada 2023 r.
  • 3 listopada 2023 r. (na studiach stacjonarnych)
  • 2 maja 2024 r.
  • 31 maja 2024 r.

Okres od 16 do 30 września 2024 r. przeznaczony jest na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem roku akademickiego 2023/2024 i rozpoczęciem roku akademickiego 2024/2025.

** w dniach 28 i 29 maja 2024 r. zajęcia odbywają się według harmonogramu zajęć ustalonego dla czwartku i piątku; w dniu 17 czerwca 2024 r. zajęcia odbywają się według harmonogramu zajęć ustalonego dla piątku

Zarządzenie nr 23/2023 Rektora AGH w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2023/2024 (plik pdf)

* Zarządzenie nr 31/2023 Rektora AGH w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2023/2024 (plik pdf)

Stopka