14.03.2019

Odszedł profesor Józef Myjak


Pogrążeniu w smutku informujemy, że 12 marca br. odszedł profesor Józef Myjak. Wybitny matematyk, od 1963 roku związany zawodowo z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Prof. dr hab. Józef Myjak był znanym i cenionym matematykiem polskim, który wniósł istotny wkład do rozwoju matematyki zarówno w Polsce, jak i we Włoszech, a jego wszechstronne osiągnięcia naukowe leżą w głównym nurcie współczesnej matematyki światowej. Zmarły był również znakomitym, mocno zaangażowanym w życie społeczne Akademii nauczycielem akademickim i organizatorem pracy uczelnianej. Profesor Myjak był zaangażowany w powstanie w 1997 roku Wydziału Matematyki Stosowanej, a później w działania pozwalające na uzyskanie przez WMS praw doktoryzowania w 2003 roku.

Od 1985 roku dzielił swoją karierę naukową pomiędzy Polskę i Włochy. Pracując w L’Aquila pełnił rolę swoistego ambasadora polskiej nauki, w szczególności polskiej matematyki i matematyków, we Włoszech. Przez kilkadziesiąt lat działał na rzecz współpracy polskich i włoskich naukowców.
W latach 1993 - 2003 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w L´Aquila oraz wiceprzewodniczącego Komisji Senatu ds. Kadry i Nauki.

Był autorem i współautorem 104 publikacji, wygłaszał odczyty na ponad 130 konferencjach, w większości zagranicznych, wielokrotnie wygłaszając odczyty plenarne, zorganizował lub współorganizował ponad 20 konferencji oraz szkół (we Włoszech, w Polsce, Bułgarii, Hiszpanii, Portugalii, Maroku i Nigerii).

Profesor Józef Myjak został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1979) i Złotym Krzyżem Zasługi (1984).

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają Rektor, Senat oraz cała społeczność akademicka Akademii Górniczo-Hutniczej.

Informacja o pogrzebie

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 15 marca br. o godz. 13.00 na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.