24.09.2021

Odszedł prof. Włodzimierz Kowalski


Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci prof. Włodzimierza Kowalskiego, Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w latach 2002–2005.

Profesor był z związany z AGH od ukończenia studiów w 1972 r. W tym samym roku rozpoczął pracę w Zakładzie Projektowania Hut, Urządzeń Hutniczych, Odpylających i Utylizacji Surowców Wtórnych Instytutu Maszyn Hutniczych i Automatyki na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W latach 1996–2002 przez dwie kadencje był prodziekanem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, a w latach 2002–2005 sprawował funkcję dziekana.

W latach 2000–2014 kierował Szkołą Ochrony i Inżynierii Środowiska oraz był kierownikiem studiów podyplomowych w tejże Szkole. Pracował jako kierownik Katedry Energetyki i Ochrony Środowiska, a także Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska.

Pełnił funkcje przewodniczącego wielu komitetów naukowych i organizacyjnych seminariów i konferencji naukowych.

W swoim dorobku naukowym posiadał ok. 180 publikacji i 6 patentów, w tym 2 zagraniczne.

Został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką ZNP, Nagrodą im. prof. Władysława Taklińskiego, nagrodami Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, odznaką Zasłużony dla Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych oraz był wielokrotnie nagradzany przez Rektora AGH.