06.04.2020

Odszedł prof. Jacek Rajchel


Z żalem informujemy o śmierci prof. dr. hab. inż. Jacka Rajchla, wieloletniego pracownika Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, wybitnego geologa, świetnego dydaktyka.

Prof. Jacek Rajchel był wybitnym specjalistą z zakresu budowy geologicznej Karpat i zastosowania surowców skalnych w architekturze. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Nauk Geologicznych Oddział PAN w Krakowie. Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN i rady redakcyjnej „Przeglądu Geologicznego”, wieloletnim redaktorem naczelnym czasopisma „Wszechświat”. Uczestniczył w wyprawach naukowych m.in. na Spitsbergen, Kaukaz czy w rejon Bajkału.

Był wybitnym dydaktykiem, wychowawcą wielu pokoleń studentów i młodej kadry pracowników.

Został odznaczony m.in. medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Rodzinie Zmarłego wyrazy szczerego współczucia składają Rektor i Senat AGH.