Przejdź do treści Przejdź do stopki
Odeszli

Prof. Karol Krop

Prof. Karol Krop

Ze smutkiem informujemy, że 9 sierpnia 2022 r. zmarł prof. Karol Krop, długoletni pracownik Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Karol Krop urodził się 20 maja 1937 r. w Cieszynie. Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach w roku 1959 został zatrudniony w AGH w Katedrze Fizyki Ciała Stałego, gdzie w 1968 r. obronił doktorat. Po habilitacji na Uniwersytecie Jagiellońskim (1975) uzyskał tytuł profesora (1983).

Prof. Karol Krop był specjalistą z zakresu fizyki ciała stałego, magnetyzmu oraz spektroskopii mössbauerowskiej (SM), którą wprowadził w AGH po stażu podoktorskim na Uniwersytecie w Sheffield. Pierwsze laboratorium SM powstało z jego inicjatywy w latach 70. XX wieku w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego (wówczas w strukturze Instytutu Metalurgii AGH). SM w AGH rozwijali następnie uczniowie i kontynuatorzy prac Profesora: J. Korecki, S. M. Dubiel, J. Przewoźnik, J. Żukrowski oraz ich uczniowie. Dzięki działalności prof. Karola Kropa AGH stała się krajowym liderem SM oraz znaczącym centrum badawczym SM w skali światowej. Prace na temat magnetyzmu Profesor prowadził m.in. z M. Przybylskim oraz R.J. Radwańskim.

Profesor był długoletnim kierownikiem Zakładu Fizyki Ciała Stałego (1974–1991), wiceprzewodniczącym (1975–1977) i przewodniczącym (1977–1979) Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pogrzeb odbędzie się 17 sierpnia o godz. 11.40 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Stopka