Przejdź do treści Przejdź do stopki
Odeszli

prof. Józef Giergiel

prof. Józef Giergiel

Profesor Honorowy AGH, dr h.c. multi, były Prorektor AGH, Prodziekan i Dziekan dawnego Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych (obecnie: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki), twórca polskiej szkoły robotyki oraz identyfikacji układów mechanicznych

Urodził się 3 stycznia 1931 r. w Krakowie. W 1950 r. ukończył Liceum Elektrotechniczne w Krakowie, następnie – zgodnie z nakazem pracy – podjął pracę w Centralnym Biurze Projektów Maszyn Elektrycznych w Katowicach na stanowisku młodszego konstruktora. Ukończył Roczny Wyższy Techniczny Kurs Pedagogiczny.

Studiował w AGH w latach 1952–1956, uzyskując stopień magistra inżyniera mechanizacji hutnictwa. W 1956 r. podjął pracę jako konstruktor w Biurze Projektów Maszyn Drogowych „MADRO” w Krakowie, a w 1957 r. w Zakładach Cynkowych w Trzebini.

Od 1958 r. asystent w Katedrze Mechaniki na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH. Doktor nauk technicznych (1965), doktor habilitowany (1971), profesor nadzwyczajny (1976), profesor zwyczajny (1986).

W latach 1972–1974 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn. W latach 1975–1978 Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych, Dziekan tegoż wydziału w latach 1978–1987, Prorektor AGH (1986–1989), kierownik Katedry Robotyki i Dynamiki Maszyn od 1991 r. Od 1962 r. konsultant naukowy w przemyśle hutniczym (Huta „Łabędy”, Huta „Bobrek”, Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe i Huta „Dzierżyński”). Odbył staże naukowe w Belgii, Wielkiej Brytanii i Francji.

Członek licznych gremiów naukowych: Komitetów PAN (Transportu, Budowy i Eksploatacji Maszyn, Mechaniki), sekcji Komitetu Badań Naukowych, Zespołu Naukowo-Dydaktycznego Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, komitetu redakcyjnego czasopisma „Archiwum Transportu” PAN oraz kwartalnika AGH „Mechanika”, Konwentu Seniorów AGH. Członek honorowy The American Biographical Institute oraz ABI's Research Board of Advision.

Autor ponad 250 prac naukowo-badawczych. Promotor 16 doktorantów. Konsultant naukowy przemysłu hutniczego. Radny Miasta Krakowa, wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Łączności.

Twórca polskiej szkoły robotyki oraz identyfikacji układów mechanicznych.

Doktor honoris causa Politechniki Rzeszowskiej (2005) oraz Politechniki Łódzkiej (2006). Profesor Honorowy Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej (1994). Profesor Honorowy AGH (2009) doceniony za utworzenie oryginalnej szkoły konstrukcyjnego tłumienia drgań układów mechanicznych oraz twórcy kierunku studiów automatyka i robotyka.

Popularyzator nauki, szanowany nauczyciel akademicki oraz wychowawca wielu pokoleń naukowców i studentów.

Zmarł 4 maja 2023 r., w wieku 92 lat.

Stopka