Przejdź do treści Przejdź do stopki
Odeszli

Prof. Jerzy Chwastek

Prof. Jerzy Chwastek

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 12 listopada 2022 r. odszedł w wieku 92 lat prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Chwastek, mierniczy górniczy i inżynier górniczy.

W 1980 r. objął stanowisko dyrektora Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska, a następnie kierownika Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, które sprawował do chwili przejścia na emeryturę. 

W pracy zajmował się problematyką miernictwa górniczego w odkrywkach i szkodami górniczymi. W ostatnim okresie pracy więcej uwagi poświęcał problematyce ochrony środowiska w przemyśle, rekultywacji, zagospodarowaniu wyrobisk poeksploatacyjnych, gospodarce odpadami przemysłowymi i komunalnymi, a także ekorozwojowi. 

Był członkiem około 20 gremiów naukowych i naukowo-technicznych, mi.in: Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Inżynierii Środowiska Zarządu Głównego SIiTG, Stowarzyszenia Górników Polskich, Komitetu Budownictwa przy Urzędzie Rady Ministrów. 

***

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 17 listopada, o godz. 11.00 w sali pożegnań na Cmentarzu Rakowickim.

Stopka