Przejdź do treści Przejdź do stopki
Odeszli

prof. Henryk Górecki

prof. Henryk Górecki

Ze smutkiem informujemy o śmierci prof. Henryka Góreckiego, Zasłużonego dla AGH, doktora honoris causa AGH.

Prof. Henryk Górecki urodził się 10 marca 1927 r. w Zakopanem. Studia ukończył na Wydziale Elektromechanicznym AGH (1950). Pracując w AGH, doktoryzował się w 1956 r. (został wówczas docentem), tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1965 r., a tytuł profesora zwyczajnego – w 1972 r.

W latach 1957–1960 był kierownikiem Zakładu Podstaw Automatyki w Katedrze Elektryfikacji Górnictwa, w latach 1960–1969 kierował Katedrą Automatyki i Elektroniki Przemysłowej. W 1969 r. został dyrektorem Instytutu Automatyki i Elektroniki Przemysłowej. W latach 1993–1997 kierował Katedrą Automatyki. W latach 1962–1964 był prodziekanem Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej.

Był cenionym twórcą podstaw teoretycznych automatyki procesów ciągłych. Stworzył Katedrę Automatyki. Opublikował ok. 140 prac, w tym kilkanaście monografii i podręczników zaakceptowanych przez międzynarodowy rynek naukowy. Wiele z nich wykorzystano w przemyśle chemicznym i metalurgicznym. Stworzył szkołę naukową z imponującą liczbą uczniów: doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów.

Członek wielu towarzystw i organizacji naukowych: IEEE, American Mathematical Society, SEP, PTM, Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, wchodził w skład kilku Komitetów IFAC oraz wielu Rad Naukowych.

W 1997 r. na wniosek Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki AGH otrzymał tytuł doktora honoris causa AGH „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk technicznych, a w szczególności za stworzenie polskiej szkoły teorii sterowania i optymalizacji oraz wybitny wkład w rozwój kadr naukowych”.

Za swoje zasługi otrzymał liczne odznaczenia i nagrody: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal „Zasłużony dla Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza”, Złotą Odznakę „Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa”, Medal XXV-lecia Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu (IASE), Złota Odznakę Honorową NOT, Odznakę „Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”.

------

Pogrzeb śp. prof. Henryka Góreckiego odbędzie się we wtorek, 20 grudnia, o godz. 13.00, na Cmentarzu Rakowickim. Autobus zostanie podstawiony o godz. 12.00 pod bud. U-2. Odjazd o godz. 12.15.

Stopka