25.03.2019

Kopalnia Diamentów AGH


22 marca 2019 r.  w ramach gali jubileuszowego XX konkursu na najlepszą pracę dyplomową „Diamenty AGH” odbyła się uroczystość wręczenia nowo ustanowionej nagrody „Kopalnia Diamentów AGH” dla najlepszego wydziału, z którego wywodzi się największa liczba laureatów konkursu.

Nagrodzone zostały następujące wydziały:

  • I nagroda – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej,
  • II nagroda – ex aequo: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej oraz Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji,
  • III nagroda – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.


Ustanowiona z okazji jubileuszu 20-lecia konkursu „Diamenty AGH” specjalna nagroda „Kopalnia Diamentów AGH” przyznawana będzie wydziałom co pięć lat. W tym roku nagroda została przyznana po raz pierwszy za okres 20 lat, czyli wszystkich dotychczasowych edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową „Diamenty AGH”, organizowanego wspólnie przez Stowarzyszenie „Studenckie Towarzystwo Naukowe” i Akademię Górniczo-Hutniczą pod patronatem Rektora AGH.

Konkurs odbywa się corocznie w dwóch kategoriach: najlepsza praca teoretyczna i najlepsza praca aplikacyjna. Prace, które awansują do drugiego etapu konkursu uzyskują status wyróżnionych, a spośród nich w drugim etapie jury wybiera najlepsze prace w danej kategorii. Uroczystemu ogłoszeniu wyników każdej edycji konkursu towarzyszy otwarcie wystawy wyróżnionych prac, a autorzy i opiekunowie  tych prac otrzymują okolicznościowe medale i dyplomy.

Tegoroczną galę konkursu „Diamenty AGH” i uroczyste wręczenie nagrody „Kopalnia Diamentów AGH” zaszczycili swoją obecnością Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, przedstawiciele organizatora konkursu – przewodniczący jury dr inż. Leszek Kurcz i przewodniczący Studenckiego Towarzystwa Naukowego mgr inż. Wojciech Sajdak, jurorzy konkursu, dziekani, dyrekcja Biblioteki Głównej AGH, autorzy wyróżnionych i nagrodzonych prac oraz zaproszeni goście. Wręczenie statuetek nagrody „Kopalnia Diamentów AGH” uatrakcyjniło tegoroczną galę konkursu. Nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca odebrały władze dziekańskie Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.