07.08.2020

„Diamentowy Grant” dla studenta AGH


Mgr inż. Grzegorz Węgrzyn, który kilka dni temu obronił pracę magisterską na kierunku Mikroelektronika w Technice i Medycynie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, został laureatem IX konkursu w ramach programu Diamentowy Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Grzegorz Węgrzyn będzie kierował projektem badawczym pt. „Rozwój detektorów pikselowych promieniowania X o zwiększonej rozdzielczości energetycznej”. Na jego realizację otrzymał grant w wysokości 219 633,00 zł. Opiekunem naukowym projektu jest dr hab. inż. Robert Szczygieł, prof. AGH z Katedry Metrologii i Elektroniki.

Młody badacz zajmie się poszukiwaniem nowych rozwiązań układowych dla hybrydowych detektorów pikselowych, dzięki którym możliwe będzie zwiększenie ich energetycznej zdolności rozdzielczej. Jest to ważny aspekt z punktu widzenia różnych zastosowań (np. medycyna – tomograf, fizyka – wielki zderzacz hadronów), lepsza rozdzielczość energetyczna pozwala na dokładniejsze wykonywanie pomiarów energii promieniowania. Obecne rozwiązania wyczerpują już swoje możliwości, głównie z powodu innych ograniczeń układowych, jak np. moc pobierana przez układ, albo ilość dostępnego miejsca w układzie.

W tym roku minister Wojciech Murdzek przyznał ok. 14 mln zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

W IX edycji konkursu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłonił 69 laureatów. Otrzymają oni nawet do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie.

Laureaci zostali wyłonieni spośród 173 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym.