17.04.2018

Kierunki z AGH wśród najlepszych w Polsce


Akademia Górniczo-Hutnicza znalazła się w czołówce Rankingu Studiów Inżynierskich 2018 przygotowywanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. W opublikowanym po raz drugi rankingu oceniono 21 najpopularniejszych dyscyplin studiów technicznych. Według Kapituły AGH prowadzi najlepsze studia inżynierskie w Polsce aż na ośmiu kierunkach. 

W tegorocznej edycji na podium stanęły: Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza (osiem kierunków na miejscu I, siedem kierunków na miejscu II oraz dwa kierunki na miejscu III), Politechnika Śląska i Politechnika Wrocławska. Zasady Rankingu, w tym kryteria i ich wagi, opracowała Kapituła, obradująca pod kierownictwem prof. Michała Kleibera. W skład Kapituły weszli zarówno eksperci z zakresu szkolnictwa wyższego, jak i przedstawiciele różnych dziedzin przemysłu.

Do oceny kierunków studiów posłużyło 12 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriach: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, efektywność naukowa, potencjał dydaktyczny oraz innowacyjność.

Wyniki Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018 

ARCHITEKTURA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Architektury
2. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Architektury
3. Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

AUTOMATYKA i ROBOTYKA
1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
2. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki
3. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

BIOTECHNOLOGIA
1. Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
2. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
3. Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

BUDOWNICTWO
1. Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
2. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
3. Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

ELEKTROTECHNIKA
1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

2. Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny
3. Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA
1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

2. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
3. Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

ENERGETYKA
1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Energetyki i Paliw

3. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny

FIZYKA TECHNICZNA
1. Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

3. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

GEODEZJA i KARTOGRAFIA
1. Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

3. Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

GÓRNICTWO i GEOLOGIA
1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

3. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

2. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki
3. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

INŻYNIERIA CHEMICZNA i PROCESOWA
1. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
2. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
3. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
1. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
1. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

3. Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

INFORMATYKA
1. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

3. Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

LOGISTYKA
1. Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
2. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Mechaniczny
3. Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

MECHANIKA i BUDOWA MASZYN
1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

2. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
3. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

MECHATRONIKA
1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

2. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki
3. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

TECHNOLOGIA CHEMICZNA
1. Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
2. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

TRANSPORT
1. Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
2. Politechnika Śląska, Wydział Transportu
3. Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI
1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Zarządzania

2. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
3. Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Szczegółowe informacje dotyczące rankingu