Przejdź do treści Przejdź do stopki
Konkursy w AGH

Konkursy

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór wniosków w programie umożliwiającym realizowanie zagranicznych staży doktorskich – NAWA PRELUDIUM BIS 3. Nabór prowadzony jest w sposób ciągły od 5 stycznia 2023 r. do 10 grudnia 2026 r.

Celem programu jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu PRELUDIUM BIS 3 Narodowego Centrum Nauki.

Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów NCN PRELUDIUM BIS 3.

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 3 do 6 miesięcy. Finansowanie obejmuje koszty utrzymania stypendysty związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. W przypadku stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy opiekun.

Wniosek o finansowanie stażu zagranicznego może złożyć doktorant realizujący projekt badawczy, który otrzymał finansowanie w konkursie NCN – PRELUDIUM BIS 3.

Szczegółowe informacje

Stopka