Skip to content ↓

Uczelnia dostępna

„Jestem osobą niewidomą. Na uczelni traktowano mnie zawsze bardzo indywidualnie, starając się w jak najbardziej wszechstronny sposób umożliwić mi przyswojenie wymaganego materiału oraz jego zaliczenie. (...) Właśnie w AGH umożliwiono mi zdobycie wykształcenia i robienia tego, co w życiu oprócz nauki jest dla mnie ważne, czyli rozwijania swoich umiejętności sportowych”

W AGH studiuje kilkaset osób z niepełnosprawnościami

Od 2001 r. nasza uczelnia sukcesywnie realizuje program „AGH uczelnią przyjazną wobec osób z niepełnosprawnościami”. Jego celem jest kompleksowe rozwiązywanie problemów, z którymi zmagają się studenci i studentki z różnymi niepełnosprawnościami. Metody i formy kształcenia dostosowywane są do ich indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Dzięki programowi osoby z niepełnosprawnością mają pewność, iż dołączając do grona studentów, staną się pełnoprawnymi członkami społeczności akademickiej. Ponadto w latach 2020–2023 AGH realizowała projekt „Akademia Dostępności – Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami”, którego celem był kompleksowy rozwój obszarów wsparcia osób z niepełnosprawnościami w strukturach naszej uczelni.

Szczególną wagę przywiązujemy do likwidacji barier architektonicznych, co zwiększa dostępność obiektów uczelni i umożliwia korzystanie z oferty AGH każdemu, kto pragnie rozwijać się i zdobywać wykształcenie. Dbamy o to, aby nowo powstałe budynki spełniały najwyższe standardy dostępności. Studenci niedosłyszący mogą skorzystać nieodpłatnie z usług tłumaczy języka migowego. Coraz więcej jednostek AGH posiada pracowników komunikujących się w tym języku. Dla studentów niedowidzących oraz niedosłyszących organizowane są specjalistyczne lektoraty z języków obcych. W pracowni tyfloinformatyki studenci niewidomi i słabowidzący korzystają ze specjalistycznego sprzętu oraz oprogramowania powiększającego i czytającego.

Biblioteka pozwala studentom i studentkom z różnymi dysfunkcjami na korzystanie ze zbiorów w alternatywnej formie. Istnieje też możliwość wypożyczenia indywidualnego sprzętu edukacyjno-wspomagającego (np. systemy FM, dyktafony, powiększalniki itp.). Kompleksowe wsparcie obejmuje również pomoc psychologiczną. Ponadto studenci i studentki z niepełnosprawnościami mają możliwość udziału w zajęciach sportowych, jak np. szermierka na wózkach, ćwiczenia na specjalistycznej siłowni i basenie.

Działania AGH na rzecz osób z niepełnosprawnościami koordynuje Dział Dostępności, który również wspiera inicjatywy Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych – pierwszej tego typu organizacji w Polsce. Studenci mogą tam zasięgnąć porad prawnych oraz uzyskać pomoc w kontakcie z władzami uczelni, a także potrzebne wsparcie w rozwiązywaniu różnych problemów. Dla studentów organizowane są obozy adaptacyjne, imprezy integracyjne, warsztaty oraz kursy.

Zapewniamy wsparcie

  • Jeśli myślisz o podjęciu studiów w AGH, ale nie wiesz, który kierunek będzie dla Ciebie odpowiedni.
  • Nie jesteś pewien, czy Twój stan zdrowia pozwoli Ci efektywnie studiować na danym kierunku.
  • Zastanawiasz się jakie wsparcie możemy Ci zaoferować i czy będzie ono wystarczające.

Umów się telefonicznie lub przez system HELPI na spotkanie z naszym konsultantem – w Dziale Dostępności AGH uzyskasz informację, poradę i pomoc.

Dział Dostępności AGH

Tel. +48 12 617 46 30

Stopka