Skip to content ↓

Olimpiady i konkursy

Olimpiady

Jeżeli jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej bądź olimpiady tematycznej, możesz zostać studentem AGH z pominięciem warunków rekrutacji.

Sprawdź, na jakich kierunkach możesz zostać zwolniony z postępowania kwalifikacyjnego.

Pamiętaj, że przyjęcie na I rok studiów I stopnia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, po uprzednim dokonaniu rejestracji w systemie e-Rekrutacja, możliwe jest tylko raz i tylko w roku uzyskania świadectwa maturalnego.

Olimpiady organizowane przez AGH

Konkursy

Konkurs „Zobaczyć Matematykę”

Konkurs „Zobaczyć Matematykę” adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski, a jego celem jest propagowanie matematyki za pomocą szeroko dostępnych metod komputerowych, jakimi są przeglądarki internetowe i oprogramowanie niekomercyjne (wersja klasyczna konkursu) oraz prac plastycznych w dowolnej trwałej technice plastycznej (wersja artystyczna konkursu).

Stopka