24.08.2016

Zmarł prof. Marian Malec


Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci prof. Mariana Malca.

Profesor był wieloletnim pracownikiem Akademii Górniczo-Hutniczej, promotorem oraz recenzentem prac magisterskich, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Pełnił funkcję prezesa Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Był także redaktorem polskich i zagranicznych czasopism matematycznych oraz autorem kilkudziesięciu prac i podręczników akademickich.

Rektor oraz społeczność akademicka AGH składają wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 30 sierpnia 2016 r. o godz. 9.40 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.