17.09.2019

Zmarł prof. Kazimierz Mamro


Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci prof. Kazimierza Mamro, wieloletniego pracownika Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Metalurgicznym. 1 lipca 1954 r. rozpoczął pracę jako zastępca asystenta w Zakładzie Metalurgii Stali Katedry Metalurgii Stali Wydziału Metalurgicznego. W latach 1954–1965 pracował jako asystent i adiunkt, następnie jako docent w latach 1965–1971. W 1966 r. został kierownikiem Zakładu Metalurgii Ogólnej w Katedrze Metalurgii Stali. W latach 1968–1999 kierownik Zakładu Fizykochemicznych Podstaw Metalurgii Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. W latach 1967-1969 Prodziekan Wydziału Metalurgicznego. W latach 1962–1972 wicedyrektor Instytutu Metalurgii. W latach 1972–1978 prorektor AGH ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem, w latach 1975–1978 pełnił funkcję I Zastępcy Rektora AGH.

Od 1973 r. kierował Zakładem Fizyko-Chemicznych Podstaw Metalurgii Instytutu Metalurgii. W latach 1978–1986 kierownik Studium Doktoranckiego Podstawy Procesów Metalurgii Żelaza.

W latach 1959–1966 pracował społecznie w Radzie Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego w AGH.

Konsultant w hutach: „Jedność”, „Baildon”, „Łabędy”, "Sędzimir", "Katowice", "Bobrek".

Od 1971 r. pełnił szereg funkcji w organizacjach rządowych, przemysłowych i naukowych, m.in.: w Zespole ds. Postępu Naukowo-Technicznego Komitetu Nauki i Techniki w Warszawie, Sekcji Teorii Procesów Metalurgicznych Komitetu Hutnictwa PAN, Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej PAN – Odział Kraków, Krakowskiej Radzie Nauki i Techniki, Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Technicznego, Komisji Nagród miasta Krakowa, IV Zespole Ekspertów Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń w Warszawie, Radzie Naukowej Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach.

Prowadził badania z zakresu teorii procesów metalurgii ekstrakcyjnej stopów żelaza, metalurgii pozapiecowej stali, modelowania i wspomagania komputerowego technologii metalurgicznej.

Autor ponad 200 publikacji krajowych i zagranicznych, w tym 12 książek. Autor i współautor 21 patentów oraz 5 zgłoszeń patentowych, z których 13 zostało wdrożonych w polskich hutach.

Promotor 17 prac doktorskich, w tym pięciu z zagranicy (Indie, Wenezuela, Egipt, Węgry, Bułgaria). Opiekun i kierownik kilkudziesięciu prac magisterskich i inżynierskich. Recenzent 16 prac doktorskich i habilitacyjnych oraz 7 wniosków na tytuł profesora.

Za swoje zasługi został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Francuskiej Legii Honorowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz wieloma odznaczeniami branżowymi i regionalnymi.

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają Rektor, Senat oraz społeczność akademicka Akademii Górniczo-Hutniczej.