05.09.2016

Odszedł prof. Adam Bielański

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci prof. Adama Bielańskiego.


Prof. Adam Bielański – nestor Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, wybitny naukowiec i nauczyciel akademicki, znakomity chemik oraz wspaniały człowiek.

Pełnił funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, a następnie Prorektora ds. Nauczania AGH.

Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek czynny PAU, przewodniczący honorowy Komitetu Chemii PAN.

Uhonorowany wieloma medalami, otrzymał tytuły doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rektor AGH i cała społeczności akademicka składają wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego.