29.05.2018

AGH coraz wyżej w Rankingu Perspektyw


fot. Krzysztof Wojciewski

W tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych przygotowywanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy Akademia Górniczo-Hutnicza zajęła piąte miejsce w zestawieniu ogólnym uczelni oraz drugie miejsce w kategorii uczelni technicznych. Tym samym Akademia zanotowała wzrost w porównaniu z zestawieniem zeszłorocznym.

W głównym Rankingu Uczelni Akademickich w pierwszej szóstce znajdują się w tym roku aż trzy najlepsze polskie uczelnie techniczne: Politechnika Warszawska na III miejscu (82,8%), AGH w Krakowie na V miejscu (76,6 %) oraz Politechnika Wrocławska na VI miejscu (75,6 %).

W tym roku w kategorii „Potencjał naukowy” AGH w Krakowie uplasowała się na I miejscu wśród uczelni technicznych i na III miejscu wśród wszystkich uczelni, a w kategorii „Efektywność naukowa” na I miejscu wśród technicznych i na IV w  ogólnej klasyfikacji. W kategorii „Absolwent na Rynku Pracy” AGH uplasowała się na IV miejscu w Polsce.

W tegorocznym zestawieniu oceniono ponadto 68 kierunków studiów, w tym aż 21 kierunków technicznych. AGH znalazła się na czołowych pozycjach w następujących kategoriach: 

 • Automatyka i Robotyka: I miejsce (WIMiR),
 • Elektronika i Telekomunikacja: I miejsce (WIEiT),
 • Elektrotechnika: I miejsce (WEAIiIB),
 • Energetyka: II miejsce (WEiP),
 • Fizyka Techniczna: II miejsce (WFiIS)
 • Geodezja i Kartografia: II miejsce (WGGiIŚ)
 • Górnictwo i Geologia: I i II miejsce (odpowiednio WGGiOŚ, WGiG)
 • Informatyka: II miejsce (WIEiT)
 • Inżynieria Biomedyczna: I miejsce (WEAIiIB)
 • Inżynieria Materiałowa: II i III miejsce (odpowiednio WIMiC, WIMiIP)
 • Inżynieria Środowiska: II miejsce (WGGiOŚ)
 • Mechanika i Budowa Maszyn: I miejsce (WIMiR),
 • Mechatronika: I miejsce (WIMiR),
 • Technologia Chemiczna: III miejsce (WIMiC),
 • Turystyka i Rekreacja: II miejsce (WGGiOŚ),
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: I miejsce (WZ).


Dodatkowo w pierwszej dziesiątce najlepszych kierunków IT znalazły się aż cztery informatyki z następujących wydziałów AGH: drugie miejsce (WIEiT), trzecie miejsce (WEAIiIB), dziewiąte miejsce (WGGiOŚ), dziesiąte miejsce (WFiIS).

Duży sukces odnotowały także kierunki społeczne i humanistyczne prowadzone w AGH na Wydziale Humanistycznym. Socjologia awansowała z dwunastego miejsca na piąte, zyskując 74,8 pkt na 100 możliwych. Najlepiej oceniono ten kierunek w kategoriach: ekonomiczne losy absolwentów, uprawienia do nadawania stopni, cytowalność i indeks cytowań oraz dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów. Kulturoznawstwo awansowało na jedenastą pozycję (z dziewiętnastej w 2017 r.) z liczbą punktów 65,8 na 100 możliwych. Wysokie oceny zostały uzyskane za: ekonomiczne losy absolwentów, cytowania oraz indeks cytowań. 

Powstający od 19 lat Ranking „Perspektyw” uznawany jest za najważniejsze polskie zestawienie uczelni. Kapituła pracuje pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Szczegółowe zestawienie 

https://kandydat.agh.edu.pl/