Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Aktualności

Nowe kierunki na studiach I stopnia

W ofercie kształcenia AGH na studia I stopnia w roku akademickim 2020/2021 pojawiły się dwa nowe kierunki: Informatyka i Systemy Inteligentne oraz Nanoinżynieria Materiałów.

Informatyka i Systemy Inteligentne (kierunek prowadzony przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu szeroko rozumianej informatyki ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z teoretycznym oraz praktycznym wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. W szczególności jest to wiedza z zakresu języków i technik programowania, algorytmiki, złożoności obliczeniowej, baz danych, analizy danych, analizy procesów biznesowych, inżynierii oraz architektury oprogramowania, projektowania, testowania i wdrażania systemów informatycznych, budowy interfejsu użytkownika, systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych, analizy wymagań i walidacji oprogramowania, jak również zarządzania projektami oraz architektury komputerów, systemów komputerowych i cyklu życia systemów komputerowych, a także takich zagadnień jak uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, programowanie inteligentnych systemów wbudowanych oraz projektowanie złożonych systemów informatycznych, co w efekcie pozwala na realizację szerokiego spektrum zadań związanych z wytwarzaniem oprogramowania.

Absolwent studiów potrafi m.in. implementować w wybranych językach programowania wysokiego i niskiego poziomu złożone programy wykorzystujące różne paradygmaty programowania w tym wielowątkowe, korzystać z dostępnych komponentów oprogramowania, dokonać analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz analizy ryzyka związanych z budową oprogramowania, zaprojektować rozwiązanie zadania z użyciem programowania genetycznego.

Szczegółowe informacje 

Nanoinżynieria Materiałów (kierunek prowadzony przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)

Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu wytwarzania, badania i modelowania nanomateriałów mających zastosowanie w wielu dziedzinach nowoczesnej gospodarki. W szczególności, nanomateriały o odpowiednio zaprojektowanych właściwościach znajdują zastosowanie w przemyśle elektronicznym (kropki kwantowe w wyświetlaczach LCD i OLED; układy opto-elektroniczne; sensory i przetworniki), kosmetycznym (filtry UV, barwniki), chemicznym (kataliza w różnorakich reakcjach; modyfikowanie właściwości tworzyw i polimerów; pokrycia funkcjonalne), farmaceutycznym (inteligentne dostarczanie leków; terapie anty-nowotworowe; pokrycia biokompatybilne na implanty), metalurgicznym (pokrycia ochronne i funkcjonalne), energetycznym (magazynowanie i konwersja energii) oraz przemyśle tzw. wysokich technologii. Ta ostatnia dziedzina jest bodaj najszybciej rozwijającą się gałęzią przemysłu oferującą produkty będące do niedawna w sferze science-fiction. Jest to możliwe dzięki ogromnemu postępowi w inżynierii na poziomie atomowym (nanoinżynierii) pozwalającej na miniaturyzację układów już znanych oraz wytwarzanie nowych, inteligentnych materiałów i układów.

Absolwent studiów potrafi pracować z zaawansowanymi urządzeniami i metodami obliczeniowymi służącymi do wytwarzania, badania, funkcjonalizacji oraz projektowania i optymalizacji układów o możliwościach wykraczających poza obecny stan techniki.

Szczegółowe informacje

Stopka