Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Aktualności

Działania pomocowe dla Ukrainy w AGH

W związku z bezprecedensową agresją zbrojną Rosji na Ukrainę AGH podejmuje działania mające na celu wsparcie społeczności ukraińskiej. Pragniemy zapewnić, że w miarę możliwości Akademia udzieli wsparcia każdemu, kto będzie go potrzebował.

Zespół Koordynacyjny ds. Pomocy dla Ukrainy

W AGH powołano Zespół Koordynacyjny ds. Pomocy dla Ukrainy, którego głównym zadaniem jest koordynacja i planowanie działań pomocowych podejmowanych w naszej uczelni.

Zespół Koordynacyjny ds. Pomocy dla Ukrainy
tel. +48 12 617 51 51
e-mail: pomoc.ukrainie(at)agh.edu.pl

Współpraca z władzami województwa w kwestii zakwaterowania uchodźców

AGH współpracuje z władzami Województwa Małopolskiego w sprawie organizacji miejsc pobytu dla uchodźców z Ukrainy. Uczelnia udostępniła potrzebującym część bazy mieszkaniowej Miasteczka Studenckiego AGH. Pozostaje ona w dyspozycji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który koordynuje kwaterowanie osób uciekających przed działaniami wojennymi. Uczelnia bezpośrednio nie przydziela miejsc, a wszystkich zainteresowanych należy kierować do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Kontakt: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. +48 12 392 11 15, +48 12 392 13 00
e-mail: czk(at)malopolska.uw.gov.pl

Akcje pomocowe

Uczelnia prowadzi prace nad opracowaniem specjalnego formularza, za pośrednictwem którego będą koordynowane wszystkie akcje pomocowe w AGH. Link do formularza zostanie udostępniony wkrótce pracownikom i studentom AGH za pośrednictwem poczty elektronicznej. Będzie w nim można zgłosić oferty pomocy, a także przekazywać informacje o aktualnych potrzebach.

Ponadto osobom pragnącym włączyć się w działania pomocowe rekomendujemy śledzenie inicjatyw na oficjalnej stronie rządowej: pomagamukrainie.gov.pl.

Kontynuacja w AGH studiów przerwanych przez wojnę

Uczelnia jest otwarta na rozpatrywanie próśb od studentów z ukraińskich uczelni, którzy rozważają kontynuowanie studiów w Polsce. Obecnie w Ministerstwie Edukacji i Nauki trwają prace nad rozwiązaniami systemowymi w tej sprawie, od których zależne są dalsze decyzje AGH w tej sprawie.

Kontakt ze studentami AGH z Ukrainy

Dział Studentów Zagranicznych pozostaje w kontakcie z ponad 130 studentami AGH pochodzącymi z Ukrainy. Do każdego z nich został wysłany indywidualny e-mail, w którym zostały przekazane najważniejsze informacje dotyczące pomocy oferowanej przez naszą uczelnię.

Wsparcie socjalne

Władze uczelni we współpracy z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów AGH przygotowały różne formy pomocy dla studentów AGH z Ukrainy. Do najważniejszych z nich należą: zapomoga finansowa, zwolnienie z opłat w akademikach, a także pomoc psychologiczna.

Kontakt: Uczelnia Rada Samorządu Studentów AGH
e-mail: biuro(at)samorzad.agh.edu.pl

List rektora i słowa wsparcia dla ukraińskich naukowców

W imieniu całej społeczności uczelni Rektor AGH wystosował list potępiający atak militarny Rosji, który został opublikowany na stronie uczelni. Ponadto w geście solidarności z ukraińskimi naukowcami Rektor AGH przesłał listy do zagranicznych uczelni z Ukrainy współpracujących z AGH, deklarując wszelką możliwą pomoc.

Informacje o listach poparcia, które dotarły m.in. z AGH, na stronach uczelni ukraińskich:
Wołyński Uniwersytet Państwowy im. Łesi Ukrainki w Łucku,
Iwano-Frankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu w Iwano-Frankiwsku,
Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku.

 

Допомога Україні в AGH УНТ 

У зв’язку з безпрецедентною російською військовою агресією проти України, AGH УНТ вживає заходів з метою підтримки української громади. Ми запевняємо, що робитимемо все можливе, щоб надати підтримку всім, хто її потребує.

Кризовий штаб 

28 лютого ц.р в AGH УНТ створено Кризовий штаб, основним завданням якого є координація та планування заходів допомоги, що здійснюються в нашому університеті.

Контактна особа: Кризовий штаб
електронна пошта: pomoc.ukrainie(at)agh.edu.pl 

Співпраця з воєводською владою у питанні розміщення біженців

Науково-технічний університет AGH співпрацює з органами влади Малопольського воєводства щодо організації місць перебування біженців з України. Університет зробив частину житлової бази AGH УНТ доступною для тих, хто цього потребує. Він знаходиться в розпорядженні Малопольського воєводського управління, яке координує розміщення людей, що втікають від бойових дій. Університет не виділяє місця

безпосередньо, а всіх бажаючих слід керувати до Воєводського центру управління кризовими ситуаціями. 

Контакти: Воєводський антикризовий центр
тел. +48 12 392 11 15, +48 12 392 13 00
електронна пошта: czk(at)malopolska.uw.gov.pl

Допоміжні дії 

Університет працює над розробкою спеціальної форми, за допомогою якої будуть координуватися всі заходи допомоги в AGH УНТ. Посилання на форму невдовзі буде доступне для співробітників та студентів AGH через електронну пошту. Можна буде подавати пропозиції допомоги, а також надавати інформацію про біжучі потреби.

Крім того, ми рекомендуємо людям, які бажають долучитися до заходів допомоги, слідкувати за ініціативами на офіційному урядовому сайті: pomagamukrainie.gov.pl

Продовження навчання в AGH УНТ, перерваного війною

Університет відкритий до розгляду звернень студентів українських вишів, які розглядають можливість продовження навчання в Польщі. Наразі Міністерство освіти і науки працює над системними рішеннями цьогo питання, від яких залежать подальші рішення AGH УНТ. 

Контакт зі студентами AGH з України

Відділ по роботі з іноземними студентами підтримує зв’язок із понад 130 студентами AGH з України. Кожному з них було надіслано індивідуальний електронний лист із найважливішою інформацією про допомогу, яку пропонує наш університет. 

Соціальна підтримка

Адміністрація університету у співпраці з Радою студентського самоврядування Університету Науки та Технoлoгії підготувала різні форми допомоги студентам AGH з України. Найважливіші з них: матеріальна допомога, звільнення від оплати за проживання у гуртожитках, психологічна допомога. 

Контактна особа: Рада студентського самоврядування університету AGH УНТ
електронна пошта: biuro@samorzad.agh.edu.pl

Лист ректора та слова підтримки українським науковцям

Від імені всієї університетської спільноти ректор AGH УНТ оприлюднив лист із засудженням військового нападу Росії.  Лист опубліковано на сайті університету. Крім того, на знак солідарності з українськими науковцями ректор AGH УНТ  надіслав листи до університетів з України, що співпрацюють з AGH та запевнив, що надасть всю необхідну допомогу всім, хто її потребує.

Інформація про листи підтримки, надіслані зокрема від AGH УНТ, на сайтах українських університетів:

Stopka