19.10.2016

Zmarł prof. Stanisław Komornicki


Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że odszedł od nas prof. dr hab. Stanisław Komornicki.

Profesor był wspaniałym, zaangażowanym nauczycielem, wychowawcą profesorów, doktorów habilitowanych oraz wielu pokoleń doktorów i magistrów. Był Człowiekiem pełnym inicjatyw, pomysłów i radości życia.

U progu kariery naukowej był związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii ukończył studia magisterskie. Od 1974 r. pracował w Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (IMiC). W 1981 r. został doktorem nauk chemicznych, habilitował się 1994 r., tytuł profesora otrzymał w roku 2003. Był promotorem rozpraw doktorskich oraz autorem 80 publikacji naukowych z zakresu chemii ciała stałego. W latach 1993–1996 pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia na Wydziale IMiC, a w latach 1996–2002 był jego dziekanem. Współtworzył Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie. W latach 2003–2007 był jej prorektorem, a w latach 2007–2015 rektorem. Dzięki jego staraniom rozpoczęto budowę kompleksu sportowo-dydaktycznego Instytutu Ochrony Zdrowia, który oddano do użytku trzy lata temu.

Profesor zasiadał w wielu gremiach naukowych – przez dwie kadencje był wiceprezesem krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego, członkiem Towarzystwa Techniki Sensorowej, Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, członkiem Polskiej Akademii Nauk. W uznaniu za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej oraz za zasługi na rzecz rozwoju nauki został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Utraciliśmy wybitnego uczonego, nauczyciela, kolegę i przyjaciela, życzliwego wszystkim dobrego Człowieka. Będzie nam Go wszystkim brakowało… Cześć jego pamięci!

Rodzinie, najbliższym oraz uczniom i przyjaciołom Profesora, których ta śmierć najbardziej dotknęła, wyrazy głębokiego współczucia i żalu składają, łącząc się w bólu i smutku

Rektor i Senat

oraz społeczność Akademii Górniczo-Hutniczej

Uroczystości pogrzebowe wraz z mszą św. odbędą się 24 października 2016 roku, o godz. 14.00 w kościele św. Stanisława Kostki w Krakowie (przy ul. Konfederackiej 6). Pożegnanie Profesora nastąpi o godzinie 16.00 na cmentarzu na Białym Prądniku (ul. Piaszczysta).

O godz. 13.15 na parkingu przed Biblioteką Główną AGH zostanie podstawiony autokar (wyjazd o godz. 13.30).

Wolą Profesora było, aby uczestnicy uroczystości zamiast kwiatów przekazali datki na Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach oraz hospicjum.