01.10.2018

Zmarł prof. Józef Szczepan Suchy – informacja o pogrzebie


Z głębokim żalem informujemy o śmierci prof. Józefa Szczepana Suchego, byłego dziekana oraz wieloletniego pracownika Wydziału Odlewnictwa.

Józef Szczepan Suchy ukończył Politechnikę Śląską w 1974 r. Obronił doktorat w 1978 r., tytuł doktora habilitowanego otrzymał w 1983 r., a tytuł profesora w 1993 r. Od roku 2001 pracował jako profesor zwyczajny w AGH. W latach 2001–2008 był kierownikiem Katedry Modelowania Procesów Odlewniczych, a później Inżynierii Procesów Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa AGH. Przez dwie kadencje pełnił funkcję Dziekana Wydziału Odlewnictwa (2008–2016).

W latach 1974–1984 pracował w Instytucie Odlewnictwa Politechniki Śląskiej, a następnie w Wyższej Szkole Inżynierskiej, po zmianie nazwy – Politechnice Opolskiej (1984–2001), której w latach 1996–1999 był rektorem. Wykładał również w Politechnice Warszawskiej (1987–1993), a od roku 1996 w VUT Brno w Republice Czeskiej jako visiting professor.

Profesor pełnił liczne prestiżowe funkcje jako m.in. członek Senatu AGH, przewodniczący Komisji Senackiej ds. Kształcenia, wieloletni prezydent oraz skarbnik Światowej Organizacji Odlewniczej, przewodniczący Komitetu Metalurgii PAN, wiceprezes Naczelnej Organizacji Technicznej, wieloletni prezes i Prezes Honorowy Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 73. Światowego Kongresu Odlewniczego oraz członek licznych gremiów naukowych, gospodarczych i stowarzyszeniowych.

Jego praca naukowa koncentrowała się na budowie modeli matematycznych i algorytmów symulacyjnych segregacji składników stopów odlewniczych podczas krzepnięcia i krystalizacji oraz na badaniach procesów krzepnięcia i krystalizacji. W jego dorobku można znaleźć 450 publikacji, dwie książki, kilka zgłoszeń patentowych i kilkadziesiąt ekspertyz. Był promotorem 12 prac doktorskich oraz recenzentem kilkudziesięciu prac doktorskich, habilitacyjnych i wniosków profesorskich.

Za swoje dokonania otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Honorową Odznakę Krajowej Izby Gospodarczej, Złoty Medal VUT Brno, Złotą Odznakę Honorową NOT i STOP, Złotą Odznakę CIATF, Nagrodę „Innowacyjna Osobowość” 2011, Nagrodę Naukową im. J. Buzka, Nagrodą IV Wydziału PAN oraz Nagrody MNSWiT i MEN, Nagrody Rektorów Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej, Wyższej Szkoły Inżynierskiej i AGH.

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają Rektor, Senat oraz cała społeczność akademicka Akademii Górniczo-Hutniczej. 

Informacja o pogrzebie

Msza święta żałobna zostanie odprawiona 5 października o godz. 13.40 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce spoczynku.