08.10.2021

AGH For.Rest – akcja sadzenia drzew


Fot. KSAF AGH

AGH wspólnie z Zarządem Zieleni Miejskiej przystąpiła do cyklicznej akcji sadzenia drzew na terenie Krakowa. Wydarzenie o nazwie AGH For.Rest, organizowane w ramach 103. inauguracji roku akademickiego, odbyło się 8 października 2021 r. w rejonie ul. Rybitwy/Golikówka. Inicjatorem i pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami.

Miejsce nasadzenia wskazał Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, który na tę szczególną akcję przeznaczył łącznie obszar o powierzchni 0,55 ha. W tym roku przypadła 103. inauguracja roku akademickiego w AGH, więc zasadzone zostały 103 drzewa – gatunki rodzime, pochodzące z naszego regionu: olsza czarna, dąb bezszypułkowy i grab pospolity.

W wydarzeniu wzięli udział Rektor AGH prof. Jerzy Lis, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami prof. Marek Cała, przedstawiciele dyrekcji Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz pracownicy i studenci AGH. Akcja ma mieć charakter cykliczny – każdego roku przybędzie sadzonek w ilości odpowiadającej liczbie porządkowej kolejnej inauguracji.

Los kolejnych pokoleń nie jest nam obojętny. W związku z tym tak chętnie przystąpiliśmy do wspólnego sadzenia drzew. Akcja AGH For.Rest zainicjowana przez Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami jest niezwykle potrzebna i pożyteczna, przede wszystkim z ekologicznego punktu widzenia. Wszyscy wiemy ile korzyści przynoszą zielone tereny, szczególnie w przestrzeni miejskie. Sadzenie drzew z okazji kolejnych inauguracji roku akademickiego to będzie już nasza piękna tradycja. W następnych latach będziemy sadzić tyle drzew, ile lat ma nasza Alma Mater. Jak łatwo policzyć za dekadę będziemy mieć las AGH z ponad tysiącem drzew, a to już jest bardzo poważny wkład i kapitał dla następnych pokoleń – stwierdził Rektor AGH, prof. Jerzy Lis.