Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Prof. Wojciech Górecki Profesorem Honorowym AGH

Moment wręczania insygniów prof. Góreckiemu przez Rektora Jerzego Lisa.

fot. Zbigniew Sulima

Prof. Wojciech Górecki Profesorem Honorowym AGH

Prof. Wojciech Górecki – specjalista z zakresu poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz rozpoznania i wykorzystania wód i energii geotermalnej, przez lata związany z AGH – został wyróżniony tytułem profesora honorowego, nadanym przez macierzystą uczelnię. Uroczystość odbyła się 17 grudnia 2021 r. w AGH.Tytuł został przyznany za wybitne osiągnięcia w działalności badawczej, dydaktycznej oraz organizacyjnej w zakresie badań naftowych i geotermalnych oraz wiodącą rolę w utworzeniu Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii w Miękini.

Przez ostatnie lata podnosił Pan i nadal podnosi prestiż AGH. Zawsze wspiera Pan młodych naukowców, wskazując im właściwą drogę i przekazując część swojego bogatego doświadczenia. W tym szczególnym dniu pragniemy wyrazić wdzięczność za włożony trud i poświęcenie – podkreślił w przemówieniu Rektor AGH prof. Jerzy Lis, który przytoczył także kilka najważniejszych faktów z działalności Profesora oraz podkreślił jego zasługi w zakresie nowoczesnej geologii naftowej i optymalizacji poszukiwań naftowych.

Głos zabrał również prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz, Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, wnioskującego do Senatu AGH o nadanie prof. Wojciechowi Góreckiemu tytułu profesora honorowego AGH:
W szczególności chcę podkreślić zasługi Profesora w działalności naukowej, edukacyjnej i organizacyjnej dla Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska i dla naszej uczelni. Tytuł Profesora Honorowego AGH stanowi wyraz uznania dla prof. Wojciecha Góreckiego za jego wszechstronny i bogaty dorobek oraz ponadprzeciętną aktywność na polu nauki i edukacji.

Życiorys Profesora Honorowego AGH, jego osiągnięcia naukowo-badawcze, edukacyjne, społecznie i organizacyjne przytoczył w laudacji prof. dr hab. Tadeusz Peryt z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowy Instytut Badawczy.

Ocenianie dorobku prof. Wojciecha Góreckiego jest zaszczytem i wielką przyjemnością. W jego życiorysie znajdujemy tyle wspaniałych wydarzeń i osiągnięć, iż trudno wskazać, które z nich zasługują na szczególne podkreślenie. Jest bowiem uczonym o ogromnym dorobku naukowym wspartym licznymi publikacjami w postaci monografii, artykułów naukowych, książek, podręczników dydaktycznych, monograficznych atlasów i szeregu map geologicznych. Jest twórcą szkoły naukowej obejmującej geologię naftową oraz geotermię. Jego osiągnięcia są dobrze znane i rozpoznawalne zarówno w Polsce, jak za granicą. Liczne nagrody i wyróżnienia międzynarodowe (w tym tytuły doktora honoris causa zagranicznych uczelni) są tego dowodem – mówił laudator.

Po ceremonii wręczenia pamiątkowego dyplomu oraz insygniów, prof. Wojciech Górecki wygłosił wykład pt. Ropa naftowa i gaz ziemny – teraźniejszość i przyszłość.

Na zakończenie uroczystości Prorektor ds. Ogólnych AGH prof. Tadeusz Telejko odczytał skierowany do laureata list gratulacyjny podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Głównego Geologa Kraju Piotra Dziadzia.

Stopka