Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Prof. Andrzej Jajszczyk „Promotorem Polski”

Laureaci nagrody. W rzędzie stoi 4 mężczyzn i jedna kobieta. Wszyscy elegancko ubrani, trzy osoby trzymają w rękach statuetki.

fot. archiwum organizatora

Prof. Andrzej Jajszczyk „Promotorem Polski”

21 października 2022 r. w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa odbyło się trzecie w historii uroczyste wręczenie statuetek „Promotor Polski” z Małopolski. Tytuł przyznawany jest przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego. Jednym z uhonorowanych został prof. Andrzej Jajszczyk, wiceprzewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, który otrzymał tytuł „w uznaniu dla jego działalności na rzecz rozwoju nauki”.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego od ponad 30 lat jest organizatorem Konkursu „Teraz Polska”, którego celem jest wskazywanie najlepszych produktów i usług, wyróżniających się swoimi walorami jakościowymi. Projekt „Promotor Polski” został zainaugurowany w 2017 r. Od tego czasu tytułem zostało uhonorowanych już ponad 60 osób.

Fundacja nagradza ludzi działających lub wywodzących się z danego regionu, których osiągnięcia współtworzą pozytywny wizerunek naszego kraju. W ten sposób promuje sukcesy w dziedzinie przedsiębiorczości, kultury, nauki i sportu, mające niewątpliwy wpływ na nasze poczucie tożsamości i na rozwój kraju.

Prof. Andrzej Jajszczyk, dziękując za wyróżnienie, powiedział:

Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że osiągnięcia polskich naukowców są widoczne w świecie i są przez to najlepszą promocją kraju. Współpracuję z Narodowym Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie, które przydziela granty na badania podstawowe. Jako jeden z jego twórców cieszę się, że spełnia swoją rolę, bo umożliwia prowadzenie badań podstawowych polskim uczonym na każdym etapie kariery naukowej. Druga instytucja, z którą współpracuję, to Europejska Rada Badań Naukowych, która wyposażona w budżet 2,2 mld euro rozdziela granty naukowcom z całego świata, pod warunkiem że swoje badania będą prowadzić w ośrodkach europejskich. Badania te są pożyteczne, niektóre z nich przyczyniły się do szybkiego powstania szczepionki przeciwko SARS-Cov-2, a wielu grantobiorców otrzymuje nagrody Nobla – w tym roku było ich aż trzech.

Oprócz prof. Andrzeja Jajszczyka laureatami tegorocznej edycji tytułu „Promotor Polski” z Małopolski zostali także:

  • Joanna Szyman, prezes Neo Hospital,
  • prof. Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.

Do tej pory w Małopolsce tytułem „Promotor Polski” zostali nagrodzeni: Elżbieta Penderecka, Anna Dymna, prof. Jacek Majchrowski, prof. Krzysztof Pyrć, Ryszard Florek, Janusz Komurkiewicz, dr Krzysztof Pawłowski, Andrzej Bargiel.

***

Prof. Andrzej Jajszczyk ukończył Politechnikę Poznańską w 1974 r. W tej samej uczelni uzyskał stopnie doktora i doktora habilitowanego. Tytuł profesora otrzymał w 1994 r. Pracował w Politechnice Poznańskiej, a także Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych w Poznaniu. Kilka lat pracował naukowo w Australii, Kanadzie i Francji. Od 1999 r. jest zawodowo związany z AGH. Jego główne osiągnięcia naukowe dotyczą teorii węzłów i sieci telekomunikacyjnych. Jest autorem bądź współautorem 12 książek i ponad 300 artykułów naukowych, a także autorem ponad stu artykułów publicystycznych, poruszających sprawy szkolnictwa wyższego i nauki. Jest też autorem 19 patentów.

Był redaktorem amerykańskiego czasopisma „IEEE Transactions on Communications”, a w latach 1998–2000, pierwszym spoza Ameryki Północnej, redaktorem naczelnym czasopisma „IEEE Communications Magazine”. W tym okresie periodyk osiągnął pierwsze miejsce w kategorii wysokości współczynnika oddziaływania (impact factor) wśród wszystkich światowych czasopism telekomunikacyjnych. Profesor był współtwórcą i zastępcą redaktora naczelnego, wydawanego w Chinach, czasopisma „CIC/IEEE China Communications”. Przez kilka lat był dyrektorem ds. czasopism stowarzyszenia IEEE Communications Society, a także dyrektorem obszaru Europa, Afryka i Bliski Wschód tego samego stowarzyszenia. W kadencji 2008–2009 pełnił funkcję jego wiceprezesa.

Współtworzył Narodowe Centrum Nauki jako jego pierwszy dyrektor. Był członkiem Komitetu Polityki Naukowej. Jest wiceprezesem zarządu Fundacji Kyoto-Kraków i członkiem Rady Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Był członkiem Rady Muzeum Narodowego w Krakowie. Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności, a także członkiem europejskiej akademii nauk Academia Europaea. Od 2015 r. jest prezesem krakowskiego oddziału PAN. W 2017 r. Komisja Europejska powołała go do Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, a w 2020 r. wybrano go wiceprzewodniczącym tej agencji.

Stopka