Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

List Prorektorów AGH do studentów

List Prorektorów AGH do studentów

Szanowni Studenci AGH,

Przed nami okres świąteczny – Święta Bożego Narodzenia, czas spotkań rodzinnych, przebywania razem i cieszenia się ciepłem domowego ogniska. To niezapomniane wieczerze wigilijne, gdzie przy choince, śpiewie kolęd gromadzą się wspólnie wielopokoleniowe rodziny.

W tym roku, podobnie jak w roku poprzednim, święta będziemy celebrować w warunkach panującej pandemii. Pamiętajmy o tym i przygotujmy się do nich w sposób odpowiedzialny, tak, żebyśmy w spokoju mogli udać się do domów rodzinnych, ze zmniejszeniem do możliwego minimum możliwości transmisji wirusa naszym Rodzicom i krewnym.

W celu umożliwienia Państwu takiej odpowiedzialnej postawy Jego Magnificencja Rektor AGH prof. Jerzy Lis zdecydował, aby w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. uczelnia funkcjonowała w warunkach ograniczonego kontaktu, z zaleceniem unikania organizacji na terenie uczelni zajęć dydaktycznych, spotkań i narad służbowych i zawodowych, uroczystości okolicznościowych, itp. W tym okresie wszystkie wydarzenia związane z procesem kształcenia na studiach wyższych (zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych), studiach podyplomowych i innych formach kształcenia odbywać się będą zdalnie. Ma to umożliwić taką organizację Państwa wyjazdów na święta i powrotów z nich, abyście nie byli narażeni na niedogodności komunikacji zbiorowej, które są spodziewane bezpośrednio przed świętami i po ich zakończeniu. W związku z powyższym prosimy również o ograniczenie do minimum w okresie od 10 grudnia br. do 9 stycznia 2022r.  stacjonarnych zebrań, spotkań i uroczystości odbywanych w środowisku studenckim.

Wierzymy, że wszyscy uczestnicy procesu kształcenia zrealizują przypadające w tym okresie zajęcia. Jesteśmy także przekonani, że wszystkie zajęcia praktyczne i laboratoryjne, których terminy przypadną na okres zajęć zdalnych, zostaną odrobione po powrocie do kształcenia stacjonarnego od 10 stycznia 2022 r.

W tym miejscu dziękujemy za Państwa dotychczasową postawę, wyrażającą się w odpowiedzialnym Państwa zachowaniu, przestrzeganiu wymogów sanitarnych i dostosowywaniu się do regulacji wewnętrznych naszej uczelni. Takie Państwa zachowanie umożliwia nam wszystkim bezpieczne funkcjonowanie i prowadzenie edukacji w formie stacjonarnej. Zdajemy sobie sprawę, że są to często obostrzenia dla Państwa uciążliwe, ale jak doskonale wiemy, tylko takie działania mogą skutkować niedopuszczeniem do rozprzestrzeniania się wirusa. Chcemy również Państwu pogratulować inicjatyw, które pokazują Wasz entuzjazm, optymizm i radość życia. To zarówno aktywności społeczne i kulturalne, które stale realizujecie poprzez działalności w organizacjach i współpracę z instytucjami kultury, jak i aktywności naukowe realizowane między innymi przez pracę w kołach naukowych, organizację konferencji, sympozjów czy zawodów sportowych. Wasze działanie stanowi istotne wsparcie i motywuje nas, pracowników badawczych i dydaktycznych, do aktywnej pracy.

Jesteśmy przekonani, że te nasze wspólne wysiłki i doświadczenia przyczynią się do uniknięcia zagrożeń oraz do spędzenia nadchodzącego okresu w bezpiecznej, rodzinnej atmosferze, czego w imieniu JM Rektora AGH, własnym oraz całego Kolegium Rektorskiego Państwu życzymy.

prof. dr hab inż. Wojciech Łużny
Prorektor ds. Kształcenia AGH

prof. dr hab inż. Rafał Dańko
Prorektor ds. Studenckich AGH

 

Zasady funkcjonowania AGH w okresie świąteczno-noworocznym

Stopka