15.12.2021

Odszedł prof. Kazimierz Przybylski


Z żalem informujemy, że 10 grudnia 2021 r. zmarł prof. dr hab. inż. Kazimierz Przybylski, nauczyciel akademicki i wykładowca Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Specjalista w zakresie korozji wysokotemperaturowej i chemii defektów punktowych, autor licznych prac dotyczących badań kinetyki i mechanizmu utleniania oraz siarkowania materiałów metalicznych, dyfuzji i struktury defektów w tlenkach i siarczkach metali przejściowych oraz wysokotemperaturowych nadprzewodników ceramicznych.

W ramach wielostronnej, szerokiej współpracy z renomowanymi zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi odbył kilkadziesiąt staży i wizyt krótkoterminowych, podczas których realizował wspólne badania i przedstawiał uzyskane przez siebie wyniki. Organizator wielu konferencji i szkół międzynarodowych.

Pełnił liczne odpowiedzialne funkcje, m.in. był wice przewodniczącym Komisji Nauk Ceramicznych O/PAN w Krakowie oraz członkiem Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych dla kierunku Inżynieria Materiałowa.

Za wyróżniające osiągnięcia naukowe był wielokrotnie nagradzany, m.in. nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego, nagrodą Sekretarza Naukowego IV-go Wydziału Polskiej Akademii Nauk, wyróżnieniem naukowym na konferencji międzynarodowej Gordon Research Conference on Corrosion, nagrodą Rektora AGH, Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Był członkiem prestiżowego naukowego stowarzyszenia międzynarodowego National Association of Corrosion Engineers (NACE), członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Termicznej Analizy Różnicowej.

Pogrzeb śp. prof. Kazimierza Przybylskiego odbędzie się 17 grudnia, o godz. 11.00 na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.