Promocje doktorskie

Z przyjemnością informujemy, że po dwuletniej przerwie wznowione zostaje uroczyste wręczanie dyplomów doktorskich  podczas uroczystego posiedzenia Senatu poświęconego  Promocjom doktorskim.

Osobom, którym w roku 2021 Rady Dyscyplin Naukowych AGH nadały stopień naukowy doktora, JM Rektor wręczy dyplomy doktorskie na  uroczystości w dniu :  25 maja 2022 r. oraz  22 czerwca 2022 roku.

W tegorocznej formule Promocji doktorskich, Promowanym  będą towarzyszyć ich Promotorzy, którym również zostaną  wysłane stosowne zaproszenia. 

 

 • Wykaz dokumentów wymagane od osób, którym został nadany stopień doktora w celu wydania dyplomu doktorskiego:

 

 • Opłata za dyplom doktorski:
  dla przewodów wszczętych do 30.04.2019 r. wynosi 100,- zł.
  dla przewodów wszczętych od 1.10.2019 r. wynosi :
  • 60 -zł - za odpis w języku polskim
  • 80 -zł. za odpis w języku angielskim
  • 90 - zł. za duplikat dyplomu doktorskiego

 

Dane do przelewu: konto nr 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 PEKAO O. w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków


 

 • Legalizacja dyplomów doktorskich 
  warunkiem uzyskania legalizacji dokumentu dyplomu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jest ich uwierzytelnienie przez NAWA.

 informacja: https://nawa.gov.pl/apostille-i-legalizacja/jak-uzyskac-legalizacje