26.07.2017

Stypendia doktorskie oraz zagraniczne staże dla doktorantów z AGH


Wśród grona laureatów rozstrzygniętego przez Narodowe Centrum Nauki konkursu ETIUDA znalazło się dwóch doktorantów z Akademii Górniczo-Hutniczej. Mgr inż. Jakub Chęciński z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz mgr inż. Michał Dziadek z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki otrzymają stypendia doktorskie oraz odbędą staże w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym.

Doktoranci z AGH zgłosili swoje projekty do grupy nauk ścisłych i technicznych. Spośród blisko 160 nadesłanych w tej kategorii wniosków 40 otrzymało dofinansowanie o łącznej wartości niemal 4 mln zł.

Mgr inż. Jakub Chęciński zajmuje się modelowaniem oscylacji namagnesowania wzbudzanych przez spinowo spolaryzowany prąd w cienkich warstwach ferromagnetycznych. Na swoje badania otrzymał stypendium w wysokości 96 212 zł, a staż zrealizuje w szwedzkim University of Gothenburg.

Z kolei mgr inż. Michał Dziadek pracuje nad sterowaniem właściwościami wielofunkcyjnych biomateriałów prostych i kompozytowych jako potencjalnych układów dla inżynierii tkankowej. Jego projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 90 481 zł. Młody naukowiec będzie odbywał staż w Lancaster University w Wielkiej Brytanii.

ETIUDA to konkurs na stypendia doktorskie skierowany do osób przygotowujących rozprawę doktorską z dziedziny nauk o życiu, nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz nauk ścisłych i technicznych. W tym roku o finansowanie konkurowało 389 badaczy, z których nagrodzonych zostało 97. Narodowe Centrum Nauki przekaże na stypendia ponad 9,9 mln zł.